Úřední deska - archiv

Archiv - rok 2023

Dokument Vyvěšeno Sňato
Elektronická aukce na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v k.ú. Chvalkovice [PDF 2653 kB] 12.4.2023 19.5.2023
Záměr obce na prodej p.č. KN 182/31 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 1474 kB] 12.4.2023 10.5.2023
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice [PDF 210 kB] 5.4.2023 18.4.2023
Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Hvězdlice [PDF 176 kB] 7.3.2023 12.4.2023
Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Hvězdlice v uplynulém období 1/2019–12/2022 III. uplatňované období [PDF 331 kB] 7.3.2023 12.4.2023
Záměr obce na prodej části pozemků, p.č. KN 4014, 4015 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 862 kB] 28.2.2023 12.4.2023
Návrh závěrečného účtu SO Mezihoří za rok 2022 [PDF 1201 kB] 20.2.2023 24.3.2023
Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí [PDF 436 kB] 3.2.2023 8.3.2023
Záměr obce na prodej nebo pronájem části pozemků KN p.č. 3948 a p.č. 83/1 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 2590 kB] 17.2.2023 8.3.2023
Pozvánka na VH Honebního společenstva 2023 [PDF 200 kB] 9.2.2023 6.3.2023
Svolání zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice dne 13.2.2023 [PDF 300 kB] 6.2.2023 14.2.2023
VOLBY PREZIDENTA ČR - informace o umístění stanoviště a telefonních číslech k nahlášení zájmu o zvláštní přenosnou volební schránku. [PDF 3251 kB] 4.1.2023 3.2.2023

Archiv - rok 2022

Dokument Vyvěšeno Sňato
Opatření obecné povahy - Kůrovec [PDF 463 kB] 3.11.2022 2.1.2023
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka aktualizovabý k datu 1.8.2022 [XLSX 399 kB] 19.8.2022 2.1.2023
Schválený závěrečný účet Svazku obcí Mezihoří za rok 2021 [PDF 4489 kB] 18.3.2022 2.1.2023
Informace k volbě prezidenta [PDF 287 kB] 14.11.2022 3.2.2023
Záměr obce na pacht pozemků KN č. 3952, 3939, 3930 a 3935 zapsaných na LV 10001 k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 1880 kB] 15.12.2022 3.1.2023
Záměr na pacht pozemků zapsaných na LV č. 10001, 414, 671, 718 v k.ú. Nové Hvězdlice dle přiloženého seznamu [PDF 735 kB] 15.12.2022 3.1.2023
Záměr obce na pronájem pozemků KN č. 111/1 a 121/1 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 198 kB] 15.12.2022 3.1.2023
Záměr na prodej pozemku KN p.č. 62/1 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 991 kB] 14.12.2022 3.1.2023
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - Nové Hvězdlice [PDF 476 kB] 1.12.2022 3.1.2023
Oznámení o vyvěšování rozpočtových dokumentů městyse Hvězdlice v roce 2022 [PDF 212 kB] 4.1.2022 3.1.2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SO Mezihoří na roky 2024-2025 [PDF 71 kB] 28.11.2022 3.1.2023
Návrh rozpočtu SO Mezihoří na rok 2023 [PDF 98 kB] 28.11.2022 3.1.2023
Záměr obce na pronájem nebytových prostor za účelem provozování obecního klubu [PDF 209 kB] 1.11.2022 12.12.2022
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 9.12.2022 v 18.30 [695 kB] 1.12.2022 12.12.2022
Rozhodnutí - Komplexní pozemkové úpravy Nové Hvězdlice [PDF 1243 kB] 16.11.2022 1.12.2022
Rozhodnutí - změna stavby před jejích dokončením - silnice II/429 Bohdalice-Nesovice, 1., 2. a 4. stavba [PDF 342 kB] 20.10.2022 16.11.2022
Dražební vyhláška č. 220238 [PDF 265 kB] 31.8.2022 16.11.2022
Záměr obce na prodej části pozemku KN p.č. 2290/1 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 1315 kB] 12.10.2022 1.11.2022
Svolání ustavujícího zasedání ZM Hvězdlice dne 17.10.2022 [PDF 296 kB] 10.10.2022 1.11.2022
Svolání zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice dne 19.9.2022 [PDF 395 kB] 12.9.2022 26.9.2022
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení ve věci povolení změny stavby před jejím dokončením [PDF 354 kB] 30.8.2022 26.9.2022
Záměr obce na prodej pozemků p.č. KN 3033 a p.č. 3034 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 1444 kB] 30.8.2022 26.9.2022
Svolání schůze okrskové volební komise [PDF 199 kB] 18.8.2022 26.9.2022
Volby do zastupitelstva městyse Hvězdlice 23. a 24. září 2022 [PDF 359 kB] 14.6.2022 26.9.2022
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka aktualizovabý k datu 1.2.2022 [XLS 1547 kB] 16.2.2022 19.8.2022
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nové Hvězdlice - rozhodnutí o schválení návrhu [7,86 MB] 1.7.2022 19.7.2022
Záměr obce na pronájem části p.č. KN 1282/13 v k.ú. Staré Hvězdlice [1429 kB] 16.6.2022 8.7.2022
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nové Hvězdlice [502 kB] 25.4.2022 8.7.2022
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 27.6.2022 v 18.30 [352 kB] 20.6.2022 28.6.2022
Záměr obce na pronájem nebytových prostor v domě č.p. 72 p.č. st. 78/2 v k.ú. Nové Hvězdlice - 15 m2 [203 kB] 10.6.2022 28.6.2022
Záměr obce na odprodej nebo směnu pozemku, části p.č. KN 2292/1 o výměře asi 47 m2,části p.č. KN 2259/1 o výměře asi 4 m2 [222 kB] 10.6.2022 27.6.2022
Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti 2022 + informace k placení [723 kB] 22.4.2022 27.5.2022
Záměr obce na prodej části pozemků p.č. KN 182/1, 2290/1 o výměře asi 7 m2 v k.ú Nové Hvězdlice [720 kB] 22.4.2022 17.5.2022
Svolání zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice dne 20.4.2022 [PDF 286 kB] 13.4.2022 22.4.2022
Záměr obce na pronájem nebytových prostor v domě č.p. 211 v k.ú. Nové Hvězdlice - 30 m2 [385 kB] 10.3.2022 31.3.2022
Záměr obce na pronájem bytů na p.č. 4129 v k.ú. Nové Hvězdlice [419 kB] 10.3.2022 31.3.2022
Záměr obce na pronájem bytů v bytovém domě č.p. 168 v k.ú. Nové Hvězdlice [668 kB] 10.3.2022 31.3.2022
Záměr obce na pronájem pozemků p.č. 3124/3, 3123/3, část p.č. 3236/4 o celkové výměře 250 m2 v k.ú. Nové Hvězdlice [1477 kB] 10.3.2022 31.3.2022
Oznámení k zveřejnění návrhu závěrečného účtu SO Mezihoří za rok 2021 [265 kB] 21.2.2022 18.3.2022
Návrh závěrečného účtu SO Mezihoří za rok 2021 [4486 kB] 21.2.2022 18.3.2022
Rozhodnutí o umístění stavby "Nové Hvězdlice, kabel NN Vrbacká" [448 kB] 23.2.2022 15.3.2022
Informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí [PDF 258 kB] 3.1.2022 15.3.2022
Záměr obce na prodej části pozemku KN p.č. 7/5 v k.ú. Staré Hvězdlice [PDF 1338 kB] 14.2.2022 10.3.2022
Záměr obce na pronájem pozemků KN p.č. 3207/39, 3185/35, 3185/1, 3178/3, 3180, 3178/4, 3178/2 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 389 kB] 27.1.2022 14.2.2022
Záměr obce na prodej části pozemků KN p.č. 184/4, 31/3, 236/2 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 389 kB] 24.1.2022 14.2.2022
Záměr na prodej části pozemku p.č. KN 1282/13 v k.ú. Staré Hvězdlice [PDF 400 kB] 19.1.2022 14.2.2022
Oznámení zahájení řízení - Nové Hvězdlice, kabel NN Vrbacká [PDF 692 kB] 13.1.2022 8.2.2022

Archiv - rok 2021

Dokument Vyvěšeno Sňato
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření SO Mezihoří k návrhům rozpočtu a stř. rozp. výhledu [PDF 377 kB] 21.12.2021 2.1.2023
Veřejná vyhláška - Zahájení stavebního řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení silnice II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba [PDF 266 kB] 29.11.2021 2.1.2023
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka aktualizovabý k datu 1.8.2021 [XLS 1634 kB] 30.8.2021 2.1.2023
Závěrečný účet Svazku obcí Mezihoří za rok 2020 [PDF 8263 kB] 15.4.2021 2.1.2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Kůrovec [PDF 355 kB] 15.9.2021 3.11.2022
Záměr na prodej speciálního automobilu cisternového požárního, LIAZ CAS 25-RTHP, SPZ 3320 [PDF 388 kB] 21.12.2021 25.5.2022
Oznámení o vyvěšování rozpočtových dokumentů městyse Hvězdlice [PDF 197 kB] 4.1.2021 3.1.2022
Svolání zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice dne 20.12.2021 [PDF 205 kB] 13.12.2021 21.12.2021
Návrh rozpočtu Svazku obcí Mezihoří na rok 2022 [PDF 410 kB] 3.11.2021 21.12.2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Mezihoří [PDF 582 kB] 5.3.2021 21.12.2021
Obecně závazná vyhláška městyse Hvězdlice č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství [PDF 2982 kB] 22.11.2021 10.12.2021
Obecně závazná vyhláška městyse Hvězdlice č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství [PDF 2149 kB] 22.11.2021 10.12.2021
Svolání zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice dne 22.11.2021 [PDF 295 kB] 15.11.2021 23.11.2021
Záměr obce na pronájem pozemků v k.ú. Staré Hvězdlice [PDF 1428 kB] 4.11.2021 22.11.2021
Záměr obce na pronájem části pozemku KN p.č. 118/8 v k.ú. Staré Hvězdlice [PDF 816 kB] 22.9.2021 18.10.2021
Svolání schůze okrskové volební komise [PDF 191 kB] 10.9.2021 18.10.2021
Volby do poslanecké sněmovny - oznámení [PDF 275 kB] 4.8.2021 18.10.2021
Záměr na prodej pozemku p.č. KN 1365/1 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 1324 kB] 6.9.2021 30.9.2021
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Hvězdlice 13.9.2021 [PDF 322 kB] 6.9.2021 15.9.2021
Dražební vyhláška - Jan Mikulášek [PDF 370 kB] 17.6.2021 30.8.2021
Záměr na prodej hasičského automobilu Avia [PDF 206 kB] 19.4.2021 30.8.2021
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka aktualizovabý k datu 1.2.2021 [XLS 1677 kB] 8.3.2021 30.8.2021
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse 12.7.2021 v 18:00 [PDF 251 kB] 5.7.2021 15.7.2021
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích OOP a výzva k uplatnění připomínek [PDF 440 kB] 28.5.2021 23.6.2021
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Staré Hvězdlice [PDF 460 kB] 7.5.2021 10.6.2021
Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu na silnici III/43339 Hvězdlice [PDF 907 kB] 30.4.2021 31.5.2021
Záměr obce na prodej pozemku KN p.č. 1248/3 v k.ú. Staré Hvězdlice [PDF 1418 kB] 23.4.2021 31.5.2021
Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti 2021 [PDF 66 kB] 22.4.2021 31.5.2021
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse 10.5.2021 [PDF 354 kB] 3.5.2021 11.5.2021
Pozemkové úpravy Staré Hvězdlice - rozhodnutí [PDF 974 kB] 22.4.2021 11.5.2021
Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - nošení respirátorů [PDF 219 kB] 23.2.2021 11.5.2021
Návrh závěrečného účtu SO Mezihoří za rok 2020 [PDF 6574 kB] 5.3.2021 15.4.2021
Oznámení o vyvěšení "Návrhu závěrečného účtu městyse Hvězdlice za rok 2020" [PDF 196 kB] 12.2.2021 1.4.2021
Svolání zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice dne 31.3.2021 [PDF 287 kB] 24.3.2021 1.4.2021
Veřejná vyhláška - Věra Bojanovská (rozhodnutí) [PDF 444 kB] 16.3.2021 1.4.2021
Záměr obce na prodej části pozemku p.č. KN 2286/14 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 1307 kB] 8.3.2021 31.3.2021
Záměr obce na pronájem části pozemku KN p.č. 2286/14 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 1498 kB] 25.2.2021 16.3.2021
Záměr na prodej pozemku KN p.č. 870/2 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 1208 kB] 2.2.2021 19.2.2021
Veřejná vyhláška - Věra Bojanovská [PDF 425 kB] 25.1.2021 10.2.2021
Svolání zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice dne 1.2.2021 [PDF 281 kB] 22.1.2021 2.2.2021

Archiv - rok 2020

Dokument Vyvěšeno Sňato
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Kůrovec [PDF 1713 kB] 28.7.2020 15.9.2021
Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu SO Mezihoří za rok 2019 [PDF 272 kB] 10.6.2020 15.4.2021
Schválený závěrečný účet Svazku obcí Mezihoří za rok 2019 [PDF 2606 kB] 10.6.2020 15.4.2021
Oznámení o vyvěšení Závěrečného účtu městyse Hvězdlice za rok 2019 [PDF 194 kB] 30.4.2020 1.4.2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Mezihoří [PDF 582 kB] 29.10.2020 5.3.2021
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka aktualizovaný k datu 1.8.2020 [XLS 1742 kB] 14.9.2020 8.3.2021
Oznámení o vyvěšování rozpočtových dokumentů městyse Hvězdlice [PDF 194 kB] 20.11.2020 4.1.2021
Opatření obecné povahy - Ochranné pásmo radiolokátor Sokolnice [PDF 893 kB] 11.11.2020 4.1.2021
Záměr obce na prodej části pozemku p.č. 182/5 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 675 kB] 3.12.2020 22.12.2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu SO Mezihoří na roky 2022 - 2023 [PDF 550 kB] 29.10.2020 9.12.2020
Schválený rozpočet SO Mezihoří na rok 2021 [PDF 729 kB] 29.10.2020 9.12.2020
Svolání zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 7.12.2020 od 18:00 [PDF 403 kB] 30.11.2020 8.12.2020
Rozhodnutí - zamítnutí odvolání - komplexní pozemkové úpravy Staré Hvězdlice [PDF 5311 kB] 12.11.2020 2.12.2020
Svolání zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 25.11.2020 od 18:00 [PDF 235 kB] 18.11.2020 26.11.2020
Záměr obce na směnu, darování pozemků KN č. 2286/24, č. 102/5 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 810 kB] 3.11.2020 23.11.2020
Záměr obce na směnu části pozemku KN p.č. 182/5 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 1043 kB] 3.11.2020 23.11.2020
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření v roce 2020 [PDF 142 kB] 9.1.2020 20.11.2020
Aktualizace č. 1 a č. 2 Zásad územního rozvoje JMK formou opatření obecné povahy [PDF 493 kB] 19.10.2020 11.11.2020
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Mezihoří [PDF 208 kB] 7.10.2020 29.10.2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SO Mezihoří na roky 2022 - 2023 [PDF 544 kB] 7.10.2020 29.10.2020
Návrh rozpočtu SO Mezihoří na rok 2021 [PDF 541 kB] 7.10.2020 29.10.2020
Veřejná vyhláška - Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Chvalkovice za období 2016-2020 [PDF 335 kB] 14.9.2020 19.10.2020
Volby do zastupitelstev krajů - oznámení [PDF 251 kB] 30.7.2020 5.10.2020
Svolání zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 30.9.2020 od 18:00 [PDF 323 kB] 22.9.2020 1.10.2020
Dražební vyhláška - Marek Slouk [PDF 416 kB] 29.7.2020 14.9.2020
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka aktualizovabý k datu 1.2.2020 [XLS 1830 kB] 9.3.2020 14.9.2020
Záměr na odprodej části pozemku p.č. KN 22/1 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 340 kB] 4.8.2020 11.9.2020
Záměr na prodej pozemku parcely KN č. 3338/2 v k.ú. Nové Hvězdlice o výměře 281 m2 [PDF 239 kB] 3.8.2020 11.9.2020
Volby do zastupitelstev krajů - svolání schůze OVK [PDF 194 kB] 2.9.2020 10.9.2020
Opatření obecné povahy - Kůrovec [PDF 260 kB] 6.4.2020 28.7.2020
Svolání zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 15.7.2020 od 18:00 [PDF 315 kB] 8.7.2020 17.7.2020
Dražební vyhláška - Michal Juhaňák [PDF 428 kB] 16.3.2020 8.7.2020
Svolání zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 29.6.2020 od 19:00 [PDF 397 kB] 22.6.2020 30.6.2020
Záměr na směnu pozemku KN p. č. 3220/7 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 386 kB] 11.6.2020 30.6.2020
Záměr na prodej nebo směnu části pozemku KN p.č. 3338 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 334 kB] 5.6.2020 30.6.2020
Veřejná vyhláška - Oznámení o podaném návrhu odvolání do rozhodnutí schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Staré Hvězdlice [PDF 357 kB] 2.6.2020 25.6.2020
Oznámení - zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje JMK [PDF 346 kB] 18.5.2020 25.6.2020
Veřejná vyhláška - návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje JMK a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území [PDF 661 kB] 12.5.2020 25.6.2020
Rozhodnutí - schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Staré Hvězdlice [PDF 3217 kB] 30.4.2020 25.6.2020
Oznámení o zveřejnění návrhu Závěrečného účtu SO Mezihoří za rok 2019 [PDF 272 kB] 30.3.2020 29.5.2020
Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti 2020 - subjekt nepřihlášený k platbě daně prostřednictví SIPO [PDF 67 kB] 22.4.2020 2.6.2020
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí 2020 [PDF 67 kB] 8.4.2020 2.6.2020
Oznámení o vyvěšení Návrhu závěrečného účtu městyse Hvězdlice za rok 2019 [PDF 204 kB] 6.2.2020 30.4.2020
Svolání zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 29.4.2020 od 18:00 [PDF 439 kB] 21.4.2020 30.4.2020
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Dana Mlčoušková [PDF 259 kB] 27.3.2020 14.4.2020
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu - rekonstrukce silnice Bohdalice-Nesovice [PDF 5019 kB] 26.3.2020 14.4.2020
Záměr obce na prodej pozemku p.č. st. 14/1 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 773 kB] 11.3.2020 8.4.2020
Záměr obce na prodej pozemků v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 966 kB] 4.3.2020 23.3.2020
Záměr obce na pronájem pozemků v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 877 kB] 4.3.2020 23.3.2020
Veřejná vyhláška - Dana Mlčoušková [PDF 268 kB] 24.2.2020 12.3.2020
Záměr obce na odprodej části pozemku KN p.č. 182/1 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 709 kB] 19.2.2020 11.3.2020
Záměr obce na pronájem pozemků v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 871 kB] 17.2.2020 11.3.2020
Veřejná vyhláška - Přechodná úprava provozu na silnici III/43339 [PDF 2310 kB] 11.2.2020 2.3.2020
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu silnice II/429 Bohdalice - Nesovice [PDF 5005 kB] 28.1.2020 2.3.2020
Záměr obce na směnu částí pozemků KN p.č. 2286/14, p.č. 124 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 766 kB] 17.1.2020 17.2.2020
Svolání zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 5.2.2020 od 18:00 [PDF 432 kB] 28.1.2020 6.2.2020

Archiv - rok 2019

Dokument Vyvěšeno Sňato
Oznámení o vyvěšení schváleného rozpočtu městyse Hvězdlice na rok 2020 [PDF 197 kB] 12.12.2019 9.12.2020
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření SO Mezihoří [PDF 321 kB] 12.11.2019 9.12.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Kůrovec [PDF 818 kB] 10.12.2019 28.7.2020
Opatření obecné povahy - Kůrovec II. + příloha [PDF 662 kB] 2.9.2019 28.7.2020
Opatření obecné povahy - Kůrovec [PDF 210 kB] 4.4.2019 28.7.2020
Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu SO mezihoří za rok 2018 [PDF 210 kB] 17.5.2019 30.4.2020
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka aktualizovabý k datu 1.8.2019 [XLS 1867 kB] 29.8.2019 9.3.2020
Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu a střednědobého rozp. výhledu SO Mezihoří [PDF 207 kB] 21.10.2019 12.11.2019
Střednědobý výhled SO Mezihoří 2021-2022 [PDF 539 kB] 21.10.2019 12.11.2019
Návrh rozpočtu SO Mezihoří na rok 2020 [PDF 638 kB] 21.10.2019 12.11.2019
Oznámení o schválených dokumentech rozpočtového hospodaření SO Mezihoří [PDF 271 kB] 3.1.2019 12.11.2019
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Hvězdlice a Nové Hvězdlice - oznámení vystavení návrhu [PDF 185 kB] 25.10.2019 20.1.2020
Veřejná vyhláška - Jan Trnka, Brno [PDF 520 kB] 12.12.2019 6.1.2020
Dražební vyhláška - Petr Zubík [PDF 1590 kB] 17.10.2019 6.1.2020
Oznámení o vyvěšení schváleného rozpočtu městyse Hvězdlice na rok 2019 [PDF 191 kB] 20.12.2018 12.12.2019
Svolání zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 11.12.2019 od 19:00 [PDF 418 kB] 3.12.2019 12.12.2019
Veřejná vyhláška - Stavební povolení - Stavba II/429 Bohdalice-Nesovice [PDF 300 kB] 19.11.2019 12.12.2019
Záměr obce na prodej části pozemku p.č. KN 7/5 v k.ú. Staré Hvězdlice [PDF 506 kB] 12.11.2019 4.12.2019
Záměr obce na prodej pozemku KN p.č. 3036 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 697 kB] 6.11.2019 4.12.2019
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti - Jan Trnka [PDF 518 kB] 23.10.2019 12.11.2019
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí: Prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu "Hvězdlice - parkovací stání a úprava chodníků podél silnice III/43339" [PDF 206 kB] 15.10.2019 12.11.2019
Záměr obce na prodej nebo směnu části pozemku KN p.č. 2286/17 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 539 kB] 14.10.2019 12.11.2019
Záměr obce na pacht p.č. KN 3311/12 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 586 kB] 10.10.2019 31.10.2019
Svolání zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 30.10.2019 od 18:30 [PDF 456 kB] 22.10.2019 31.10.2019
Záměr obce na odprodej nebo směnu části pozemku KN p.č. 3261/4 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 621 kB] 7.10.2019 30.10.2019
Záměr obce na odprodej pozemků v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 648 kB] 4.10.2019 30.10.2019
Veřejná vyhláška - zahájení stavebního řízení silnice II/429 Bohdalice - Nesovice [PDF 249 kB] 23.9.2019 23.10.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu Aktualizace č.1 územního rozvoje JMK a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č.1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území [PDF 443 kB] 23.9.2019 23.10.2019
Záměr obce na pronájem nebytových prostor v budově kulturního domu - Nové Hvězdlice č.p. 72 [PDF 219 kB] 12.9.2019 23.10.2019
Návrh opatření obecné povahy - Ochranné pásmo radiolokátor Sokolnice [PDF 1106 kB] 5.9.2019 14.10.2019
Veřejná vyhláška - prodloužení platnosti stavebního povolení - Hvězdlice - parkovací stání a úprava chodníků podél silnice III/43339 [PDF 204 kB] 3.9.2019 23.9.2019
Svolání zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 9.9.2019 od 19:00 [PDF 450 kB] 2.9.2019 11.9.2019
Svolání zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 12.8.2019 od 19:00 [PDF 458 kB] 5.8.2019 29.8.2019
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka aktualizovabý k datu 1.2.2019 [XLS 1937 kB] 26.2.2019 29.8.2019
Záměr obce na odprodej části pozemku KN p.č. 182/22 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 637 kB] 10.7.2019 30.7.2019
Záměr obce na odprodej pozemku v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 793 kB] 8.7.2019 30.7.2019
Dražební vyhláška - Nové Hvězdlice 150 [PDF 292 kB] 19.6.2019 30.7.2019
Svolání zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 17.7.2019 od 18:00 [PDF 478 kB] 9.7.2019 18.7.2019
Záměr obce na bezúplatný převod pozemků [PDF 238 kB] 24.6.2019 15.7.2019
Veřejná vyhláška + opatření obecné povahy - postup při usmrcování kormorána velkého [PDF 322 kB] 31.5.2019 19.6.2019
Veřejná vyhláška - rozhodnutí povolení likvidace sond Nítkovice v dobývacím prostoru Chvalkovice [PDF 663 kB] 27.5.2019 19.6.2019
Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti 2019 + informace pro poplatníky [PDF 200 kB] 26.4.2019 31.5.2019
Volby do Evropského parlamentu [PDF 226 kB] 25.3.2019 31.5.2019
Svolání zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 22.5.2019 od 19:00 [PDF 408 kB] 15.5.2019 23.5.2019
Volby do EP - Oznámení o svolání schůze okrskové volební komise [PDF 168 kB] 25.4.2019 23.5.2019
Dražební vyhláška Mgr. Marcel Kubis, č.j. 139EX 1421/11 [PDF 359 kB] 10.4.2019 23.5.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu "Hliník" [PDF 756 kB] 10.4.2019 26.4.2019
Veřejná vyhláška - oznámení - likvidace sond Nítkovice [PDF 348 kB] 21.3.2019 26.4.2019
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nové a Staré Hvězdlice - projednání návrhu nového uspořádání pozemků 19.3. - 22.3. 2019 v zasedací místnosti Městyse Hvězdlice [PDF 203 kB]
Plná moc [PDF 175 kB]
27.2.2019 27.3.2019
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - kormorán velký [PDF 653 kB] 11.3.2019 27.3.2019
Oznámení o vyvěšení "Návrhu závěrečného účtu městyse Hvězdlice za rok 2018" [PDF 195 kB] 14.2.2019 25.3.2019
Střednědobý výhled rozpočtu SO Mezihoří na roky 2020-2021 [PDF 715 kB] 3.1.2019 25.3.2019
Schválený rozpočet SO Mezihoří na rok 2019 [PDF 621 kB] 3.1.2019 25.3.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva - místní úpravy provozu lokalita "Hliník" [PDF 749 kB] 8.2.2019 11.3.2019
Veřejná vyhláška - oznámení návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR JMK [PDF 443 kB] 16.1.2019 11.3.2019
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 6.3.2019 od 18:00 [PDF 409 kB] 25.2.2019 7.3.2019
Oznámení o zahájení řízení a stanovení termínu ústního jednání na 15.3.2019 - likvidace sond Nítkovice 2 v dobývacích prostoru Chvalkovice [PDF 1081 kB] 18.2.2019 6.3.2019

Archiv - rok 2018

Dokument Vyvěšeno Sňato
Sdělení o pověřenci ochrany osobních údajů [PDF 271 kB] 25.5.2018 1.11.2021
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka aktualizovabý k datu 1.8.2018 [XLSX 720 kB] 11.9.2018 26.2.2019
Oznámení o vyvěšení "Závěrečného účtu městyse Hvězdlice za rok 2017" [PDF 190 kB] 27.2.2018 14.2.2019
Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Hvězdlice [PDF 640 kB] 5.12.2018 8.1.2018
Dražební vyhláška - Petr Zubík [PDF 503 kB] 18.10.2018 8.1.2018
Oznámení o zveřejnění dokumentů SO Mezihoří [PDF 614 kB] 22.3.2018 3.1.2019
Svolání zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 19.12.2018 od 18:00 [PDF 426 kB] 12.12.2018 20.12.2018
Návrh střednědobého výhledu městyse Hvězdlice na období 2020-2022 [PDF 377 kB] 28.11.2018 20.12.2018
Návrh rozpočtu městyse Hvězdlice na rok 2019 [PDF 1137 kB] 28.11.2018 20.12.2018
Oznámení o vyvěšování rozpočtových opatření v roce 2018 [PDF 177 kB] 5.2.2018 20.12.2018
Oznámení o vyvěšení schváleného rozpočtu městyse Hvězdlice na rok 2018 [PDF 200 kB] 20.12.2017 19.12.2018
Návrh střednědobého výhledu SO Mezihoří 2020-2021 [PDF 653 kB] 15.11.2018 14.12.2018
Návrh rozpočtu SO Mezihoří na rok 2019 [PDF 564 kB] 15.11.2018 14.12.2018
Svolání zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 28.11.2018 od 19:00 [PDF 449 kB] 19.11.2018 29.11.2018
Zápis o výsledku voleb do ZO [PDF 1090 kB] 6.10.2018 6.11.2018
Pozvánka na ustavující zasedání ZM Hvězdlice [PDF 505 kB] 29.10.2018 6.11.2018
Volby do zastupitelstev obcí - jmenování zapisovatele VK [PDF 190 kB] 20.8.2018 16.10.2018
VOLBY do zastupitelstev obcí 2018 - informace pro voliče a kandidáty [PDF 2171 kB] 2.7.2018 16.10.2018
Svolání zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 17.9.2018 od 18:00 [PDF 453 kB] 10.9.2018 3.10.2018
Záměr obce - prodej pozemku p.č. 3029/5 Nové Hvězdlice [PDF 633 kB] 23.8.2018 3.10.2018
Dražební vyhláška - Petr Zubík [PDF 173 kB] 2.7.2018 11.9.2018
Záměr obce na bezúplatný převod parcel KN č. 3333, 3334, 3335 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 656 kB] 27.7.2018 23.8.2018
Záměr obce na směnu pozemku, parcely KN č. 903/1 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 923 kB] 18.7.2018 23.8.2018
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecní povahy - radiolokátor Sokolnice [PDF 176 kB] 2.7.2018 3.8.2018
Nabídka pozemků k pronájmu [PDF 507 kB] 27.4.2018 3.8.2018
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice - 25.6.2018 v 18.00 hodin [PDF 437 kB] 18.6.2018 2.7.2018
Záměr na odprodej části pozemku KN p. č. st. 128 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 511 kB] 24.5.2018 26.5.2018
Záměr na pronájem částí pozemků, p.č. KN 3266/5, 3266/6, 3266/28 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 574 kB] 14.5.2018 26.5.2018
Informační letáky pro poplatníky daně z nemovitých věcí 2018 [PDF 252 kB] 26.4.2018 26.5.2018
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018 [PDF 81 kB] 26.4.2018 26.5.2018
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice - 14.5.2018 v 18.00 hodin [PDF 420 kB] 2.5.2018 16.5.2018
Veřejná vyhláška - Petr Juhaňák [PDF 269 kB] 25.4.2018 16.5.2018
Záměr na prodej části pozemku KN č. 28 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 582 kB] 16.4.2018 14.5.2018
Záměr na prodej části pozemku KN 184/4 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 710 kB] 16.4.2018 14.5.2018
Záměr na směnu pozemků KN č. 372/1, 372/4 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 781 kB] 11.4.2018 14.5.2018
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu (u mateřské školy) [PDF 4422 kB] 18.4.2018 7.5.2018
Oznámení o zahájení řízení - odchyt obojživelníků a plazů [PDF 165 kB] 12.4.2018 2.5.2018
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí [PDF 3406 kB] 12.4.2018 2.5.2018
Nabídka pozemků k pronájmu k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 529 kB] 5.2.2018 2.5.2018
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu u mateřské školy [PDF 4442 kB] 26.2.2018 29.3.2018
Dražební vyhláška - Milan Chromeček LV 175 [PDF 277 kB] 6.2.2018 26.3.2018
Dražební vyhláška - Milan Chromeček LV 174 [PDF 263 kB] 6.2.2018 26.3.2018
Oznámení o zveřejnění návrhu Závěrečného účtu SO Mezihoří za rok 2017 [PDF 211 kB] 1.3.2018 22.3.2018
Návrh závěrečného účtu SO Mezihoří 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání [PDF 1801 kB] 1.3.2018 22.3.2018
Oznámení o schválených dokumentech rozpočtového hospodaření Svazku obcí Mezihoří [PDF 210 kB] 10.1.2018 22.3.2018
Schválený střednědobý výhled SO Mezihoří na rok 2019 - 2020 [PDF 1748 kB] 10.1.2018 28.2.2018
Schválený rozpočet SO Mezihoří na rok 2018 [PDF 1892 kB] 10.1.2018 28.2.2018
Záměr na směnu pozemků p.č. 3246/1, 3078/4, 3085/12 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 239 kB] 9.2.2018 28.2.2018
Záměr na pronájem pozemku KN p.č. 3037 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 224 kB] 30.1.2018 28.2.2018
Dražební vyhláška - Jitka Kremzová [PDF 230 kB] 2.1.2018 28.2.2018
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice - 26.2.2018 v 18.00 hodin [PDF 457 kB] 19.2.2018 27.2.2018
Oznámení o zveřejnění Návrhu závěrečného účtu městyse Hvězdlice za rok 2017 [PDF 209 kB] 5.2.2018 27.2.2018

Archiv - rok 2017

Dokument Vyvěšeno Sňato
Záměr na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 72, Nové Hvězdlice [PDF 275 kB] 4.4.2017 9.11.2018
Upozornění pro občany - spekulativní výkupy pozemků [PDF 407 kB] 3.10.2017 3.4.2018
Aktualizovaný seznam nemovitostí u nichž není osoba dosud zapsána v katastru nemovitostí k 1.8.2017 [XLSX 597 kB] 11.9.2017 3.4.2018
Závěrečný účet DSO Mezihoří za rok 2016 [PDF 173 kB] 14.7.2017 3.4.2018
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu Městyse Hvězdlice za rok 2016 [PDF 228 kB] 22.6.2017 3.4.2018
E.ON - Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na odstranění dřevin [PDF 114 kB] 16.10.2017 5.2.2018
Oznámení o zveřejňování rozpočtových opatření městyse Hvězdlice v roce 2017 [PDF 209 kB] 8.3.2017 5.2.2018
Volba prezidenta ČR 2018 [PDF 267 kB] 6.11.2017 29.1.2018
Záměr na směnu pozemků v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 1224 kB] 20.12.2017 25.1.2018
Opatření obecné povahy - Bobr evropský [PDF 276 kB] 13.12.2017 25.1.2018
Dražební vyhláška - Petr Zubík [PDF 252 kB] 8.11.2017 25.1.2018
Svolání okrskové volební komise [PDF 218 kB] 14.12.2017 20.12.2017
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice - 19.12.2017 v 18.00 hodin [PDF 400 kB] 11.12.2017 20.12.2017
Návrh rozpočtu městyse Hvězdlice na rok 2018 [PDF 1263 kB] 30.11.2017 20.12.2017
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse Hvězdlice 2019-2021 [PDF 423 kB] 30.11.2017 20.12.2017
Záměr na odprodej p.č. st. 355/2, p.č. 3022/2, 3021/3, 182/20, 182/22 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 637 kB] 22.11.2017 14.12.2017
Záměr na odprodej nebo směnu p.č. 2286/15 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 560 kB] 22.11.2017 14.12.2017
Záměr na odprodej nebo směnu p.č. 2292/1, 2259/1 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 551 kB] 22.11.2017 14.12.2017
Střednědobý výhled rozpočtu - Mezihoří [PDF 588 kB] 9.11.2017 14.12.2017
Svazek obcí Mezihoří - návrh rozpočtu na rok 2018 [PDF 431 kB] 8.11.2017 14.12.2017
Dražební vyhláška - Zdeněk Handlíř, Nové Hvězdlice 72 [PDF 176 kB] 26.10.2017 14.12.2017
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice - 20.11.2017 v 18.00 hodin [PDF 443 kB] 10.11.2017 27.11.2017
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - těžba dřeva [PDF 275 kB] 8.11.2017 27.11.2017
Návrh opatření obecné povahy [PDF 277 kB] 7.11.2017 27.11.2017
Opatření obecné povahy [PDF 211 kB] 27.10.2017 22.11.2017
Veřejná vyhláška - Stavební povolení - Hvězdlice-parkovací stání a úprava chodníků podél silnice III/43339 [PDF 217 kB] 17.10.2017 6.11.2017
Oznámení aplikace přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely - ZP Hvězdlice [PDF 468 kB] 16.10.2017 6.11.2017
Rozhodnutí o umístění stavby : II/429 Bohdalice-Nesovice [PDF 1344 kB] 11.10.2017 6.11.2017
Oznámení aplikace přípravku - ZEMO Bohaté Málkovice [PDF 602 kB] 4.10.2017 6.11.2017
Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Staré Hvězdlice [PDF 44 kB] 4.8.2017 6.11.2017
Návrh opatření obecné povahy - KÚ JMK Brno, odbor ŽP [PDF 234 kB] 22.9.2017 27.10.2017
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy [PDF 223 kB] 15.9.2017 27.10.2017
Upozornění pro voliče na nekompletní sady hlasovacích lístků [PDF 93 kB] 17.10.2017 23.10.2017
Oznámení o svolání schůze okrskové volební komise [PDF 178 kB] 20.9.2017 17.10.2017
Volby do PS Parlamentu ČR - stanovení okrsku, počtu členů, zapisovatele [PDF 313 kB] 1.8.2017 17.10.2017
Oznámení aplikace přípravku ohrožující včely - Agronet Nesovice [PDF 250 kB] 25.9.2017 2.10.2017
Oznámení aplikace přípravku ohrožující včely - ZEMO Bohaté Málkovice [PDF 816 kB] 8.9.2017 2.10.2017
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - silnice II/429 Bohdalice - Nesovice [PDF 582 kB] 31.8.2017 2.10.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Hvězdlice - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků, lhůta pro uplatnění námitek [PDF 206 kB] 4.8.2017 25.9.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nové Hvězdlice - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků, lhůta pro uplatnění námitek [PDF 205 kB] 2.8.2017 25.9.2017
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice - 18.9.2017 v 18.00 hodin [PDF 398 kB] 11.9.2017 19.9.2017
Veřejná vyhláška - Hvězdlice - parkovací stání a úprava chodníků podél silnice III/43339 [PDF 200 kB] 28.8.2017 15.9.2017
Veřejné vyhláška - opatření obecní povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 705 kB] 15.8.2017 15.9.2017
Záměr na směnu pozemků v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 524 kB] 21.6.2017 11.9.2017
Dražební vyhláška - Jitka Kremzová [PDF 223 kB] 20.6.2017 11.9.2017
Nabídka pozemků k pronájmu [PDF 248 kB] 2.5.2017 11.9.2017
Aktualizovaný seznam nemovitostí u nichž není osoba dosud zapsána v katastru nemovitostí k 1.2.2017 [XLSX 594 kB] 8.3.2017 11.9.2017
Záměr na prodej nebo směnu pozemků v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 1575 kB] 1.8.2017 28.8.2017
Rozhodnutí hejtmana JMK - zvýšené nebezpečí vzniku požáru [PDF 182 kB] 19.7.2017 22.8.2017
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice - 31.7.2017 v 18.00 hodin [PDF 394 kB] 24.7.2017 1.8.2017
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice - 19.6.2017 v 18.00 hodin [PDF 554 kB] 12.6.2017 22.6.2017
Návrh závěrečného účtu SO Mezihoří za rok 2016 [PDF 1104 kB] 1.6.2017 22.6.2017
Záměr na prodej pozemku KN p.č. 26/1 o výměře 953 m2 v k.ú. Staré Hvězdlice [PDF 515 kB] 29.5.2017 22.6.2017
Návrh závěrečného účtu městyse Hvězdlice za rok 2016 [PDF 2140 kB]
Příloha č. 1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 [PDF 1004 kB]
Příloha č. 2 - Rozvaha, výkaz zisku a ztrát, přílohy PO Mateřské školy Hvězdlice [PDF 613 kB]
12.4.2017 22.6.2017
Oznámení aplikace přípravku ohrožujícího včely - ZEMO Bohaté Málkovice [PDF 114 kB] 17.5.2017 1.6.2017
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 29.05.2017 - Staré Hvězdlice [PDF 535 kB] 12.5.2017 29.5.2017
Oznámení aplikace přípravku ohrožujícího včely - ZP Hvězdlice a.s. [PDF 201 kB] 10.5.2017 29.5.2017
Oznámení aplikace přípravku ohrožujícího včely - Martin Kopřiva [PDF 248 kB] 5.5.2017 29.5.2017
Informace k dani z nemovitých věcí 2017 [PDF 248 kB] 27.4.2017 29.5.2017
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - Daň z nemovitých věcí 2017 [PDF 97 kB] 27.4.2017 29.5.2017
Záměr na směnu pozemku KN p.č. 3090/1, výměra 838 m2 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 439 kB] 11.4.2017 29.5.2017
Záměr na prodej nebo směnu části pozemku KN p.č. st. 232, přibližná výměra 72 m2 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 421 kB] 11.4.2017 29.5.2017
Záměr na prodej části pozemku KN p.č. st. 232, přibližná výměra 188 m2 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 419 kB] 11.4.2017 29.5.2017
Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Nové a Staré Hvězdlicích [PDF 205 kB] 29.3.2017 29.5.2017
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice - 10.4.2017 v 18.00 hodin [PDF 380 kB] 3.4.2017 11.4.2017
Oznámení aplikace přípravku ohrožujícího včely - ZP Hvězdlice,a.s. [PDF 816 kB] 29.3.2017 11.4.2017
Oznámení aplikace přípravku ohrožujícího včely - ZEMO Bohaté Málkovice, s.r.o. [PDF 51 kB] 29.3.2017 11.4.2017
Záměr na prodej části pozemku, parcela KN č. 1166 v k.ú. Staré Hvězdlice [PDF 672 kB] 6.3.2017 27.3.2017
Záměr na pronájem části pozemku, parcela KN č. 118/8 v k.ú. Staré Hvězdlice [PDF 454 kB] 6.3.2017 27.3.2017
Záměr na pronájem pozemku p.č. KN 3036 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 639 kB] 25.1.2017 27.3.2017
Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření nebezpečné nákazy ptačí chřipky na území České republiky [PDF 303 kB] 11.1.2017 10.3.2017
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice - 27.2.2017 v 18.00 hodin [PDF 538 kB] 20.2.2017 3.3.2017
Veřejná vyhláška - Jitka Klementová [PDF 290 kB] 23.1.2017 8.2.2017
Záměr na prodej pozemku KN p.č. 1247/3, 1248/3, 1249/3, 1250 v k.ú. Staré Hvězdlice [PDF 689 kB] 2.1.2017 25.1.2017
Záměr na prodej pozemku KN p.č. 1175/6 v k.ú. Staré Hvězdlice [PDF 635 kB] 2.1.2017 25.1.2017
Záměr na prodej pozemku p.č. 1282/12 v k.ú. Staré Hvězdlice [PDF 492 kB] 2.1.2017 25.1.2017
Záměr na směnu pozemků KN p.č.3161/100, 3163/25 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 1379 kB] 2.1.2017 25.1.2017

Archiv - rok 2016

Dokument Vyvěšeno Sňato
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na dodržování povinností odstranění nebo ořezu dřevin + zásady odstraňování dřevin [PDF 803 kB] 7.9.2016 3.4.2017
Aktualizovaný seznam nemovitostí u nichž není osoba dosud zapsána v katastru nemovitostí k 1.8.2016 [XLSX 726 kB] 7.9.2016 8.3.2017
Dražební vyhláška - Jitka Kremzová [PDF 234 kB] 9.12.2016 9.2.2017
Dražební vyhláška - Milan Chromeček [PDF 250 kB] 30.11.2016 31.1.2017
Oznámení aplikace přípravku ohrožujícího obratlovce - ZP Hvězdlice, a.s. [PDF 819 kB] 11.11.2016 2.1.2017
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice - 19.12.2016 v 18.00 hodin [PDF 435 kB] 9.12.2016 20.12.2016
Návrh rozpočtu městyse Hvězdlice na rok 2017 [PDF 476 kB] 28.11.2016 20.12.2016
Veřejná vyhláška - Ctibor Malenovský, Nové Hvězdlice 69 [PDF 261 kB] 29.11.2016 12.12.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Hvězdlice - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků [PDF 284 kB] 18.10.2016 30.11.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nové Hvězdlice - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků [PDF 206 kB] 18.10.2016 30.11.2016
Návrh rozpočtu SO Mezihoří na rok 2017 [PDF 327 kB] 26.10.2016 23.11.2016
Oznámení aplikace přípravku ohrožující včely - ZEMO spol. s.r.o. Bohaté Málkovice [PDF 445 kB] 31.10.2016 8.11.2016
Veřejná vyhláška - ZÚR JMK [PDF 663 kB] 19.10.2016 8.11.2016
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice - 24.10.2016 v 18.00 hodin [PDF 426 kB] 17.10.2016 26.10.2016
Dražební vyhláška - Jiřina Lampová [PDF 139 kB] 17.8.2016 24.10.2016
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na silnici III/43339 a místní komunikaci ve Hvězdlicích [PDF 2,93 MB] 22.9.2016 10.10.2016
Veřejná vyhláška - Tomáš Cigánek, Nové Hvězdlice 102 [PDF 268 kB] 20.9.2016 10.10.2016
Oznámení o době a místě konání voleb [PDF 298 kB] 13.9.2016 10.10.2016
Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. a 8. října 2016 - počet okrsků, počet členů [PDF 300 kB] 26.7.2016 10.10.2016
Oznámení aplikace přípravku ohrožujícího včely - ZEMO Bohaté Málkovice [PDF 229 kB] 12.9.2016 20.9.2016
Výzva k podání nabídky SO Mezihoří - Ozelenění Svazku obcí Mezihoří [PDF 2,67 MB] 18.8.2016 20.9.2016
Aktualizovaný seznam nemovitostí u nichž není osoba dosud zapsána v katastru nemovitostí k 1.2.2016 [XLSX 767 kB] 24.2.2016 20.9.2016
Záměr na prodej části pozemku par. 1282/4 [PDF 2,78 MB] 12.8.2016 19.9.2016
Dražební vyhláška - Milan Chromeček [PDF 250 kB] 29.8.2016 7.9.2016
Dražební vyhláška - Eleonora Matušková [PDF 176 kB] 25.5.2016 7.9.2016
Dražební vyhláška dražby opakované - Ing. Zdeněk Tesařík [PDF 695 kB] 3.8.2016 17.8.2016
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice - 10.8.2016 v 18.00 hodin [PDF 444 kB] 2.8.2016 11.8.2016
Záměr obce na směnu parcel v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 839 kB] 12.7.2016 11.8.2016
Výzva k podání nabídky pro akci: Ozelenění obcí SO Mezihoří [PDF 1317 kB] 27.6.2016 11.8.2016
Dražební vyhláška dražby opakované - Ing. Zdeněk Tesařík x Pozemky v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 679 kB] 23.6.2016 11.8.2016
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o vydání programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z [PDF 211 kB] 3.6.2016 8.7.2016
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice - 27.6.2016 v 18.00 hodin [PDF 414 kB] 20.6.2016 28.6.2016
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice - 16.5.2016 v 18.00 hodin [PDF 471 kB] 6.5.2016 17.5.2016
Dražební vyhláška - Ing. Zdeněk Tesařík [PDF 691 kB] 9.5.2016 23.6.2016
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí 2016 [PDF 92 kB] 28.4.2016 23.6.2016
Informace k dani z nemovitých věcí 2016 [PDF 456 kB] 28.4.2016 23.6.2016
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nové Hvězdlice a v k.ú. Staré Hvězdlice - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky [PDF 460 kB] 10.2.2016 1.3.2016
Závěrečný účet SO Mezihoří za rok 2015 [PDF 582 kB] 18.5.2016 3.6.2016
Oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení výjimky z podmínek ochrany ohrožených druhů živočichů dle § 50 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů [PDF 454 kB] 2.5.2016 30.5.2016
Návrh Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území [PDF 102 kB] 26.4.2016 30.5.2016
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu "Oslavy 130. výročí založení SDH Hvězdlice"
[PDF 1620 kB]
17.3.2016 30.5.2016
Oznámení o upuštění od konání dražby elektronické N 13/2016 [PDF 447 kB] 1.4.2016 30.5.2016
Oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin [PDF 421 kB] 13.4.2016 30.5.2016
Záměr na prodej části pozemku par. 2286/1 [PDF 375 kB] 27.4.2016 30.5.2016
Záměr na prodej části pozemku par. 2289/1 [PDF 377 kB] 27.4.2016 30.5.2016
Záměr na prodej části pozemku par. 3/5 [PDF 581 kB] 27.4.2016 30.5.2016
Záměr na prodej části pozemku par. 1175/12 [PDF 506 kB] 27.4.2016 30.5.2016
Oznámení aplikace přípravku nebezpečného nebo zvláště nebezpečného pro včely - ZEMO, spol. s.r.o. [PDF 179 kB] 24.5.2016 30.5.2016
Oznámení aplikace přípravků dotčeným chovatelům včel - Kopřiva [PDF 51 kB] 4.5.2016 30.5.2016
Oznámení aplikace přípravku chovatelům včel - ZEMO Bohaté Málkovice [PDF 185 kB] 26.4.2016 30.5.2016
Oznámení o chemické ochraně polních plodin - ZP Hvězdlice [PDF 197 kB] 20.4.2016 30.5.2016
Oznámení o aplikaci přípravku NURELLE D - Agronet Nesovice [PDF 324 kB] 11.4.2016 30.5.2016
Oznámení o začátku chemické ochrany polních plodin - ZP Hvězdlice, a.s. [PDF 187 kB] 4.4.2016 30.5.2016
Oznámení o aplikaci přípravků - ZEMO, s.r.o. Bohaté Málkovice [PDF 221 kB] 1.4.2016 30.5.2016
Veřejná vyhláška - Koutný Marek, Staré Hvězdlice 11 [PDF 273 kB] 18.4.2016 5.5.2016
Pozvánka na VH Honebního společenstva - 29.4.2016 [PDF 184 kB] 14.4.2016 2.5.2016
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice - 25.4.2016 v 18.00 hodin [PDF 424 kB] 18.4.2016 27.4.2016
Dražební vyhláška - Karel Lampa [PDF 134 kB] 24.2.2016 18.4.2016
Dražební vyhláška - Jiřina Lampová [PDF 154 kB] 24.2.2016 18.4.2016
Dražební vyhláška - Crha Miroslav [PDF 265 kB] 17.2.2016 18.4.2016
Veřejná vyhláška - Zdeněk Handlíř, Nové Hvězdlice 72 [PDF 296 kB] 9.3.2016 8.4.2016
Dražební vyhláška elektronická N 13/2016 [PDF 433 kB] 11.3.2016 1.4.2016
Závěrečný účet městyse [PDF 1255 kB]
Zpráva o přezkumu hospodaření [PDF 722 kB]
Rozvaha MŠ [PDF 595 kB]
Výkaz + přílohy MŠ [PDF 1320 kB]
3.2.2016 7.3.2016
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice - 29.2.2016 v 18.00 hodin [PDF 681 kB] 22.2.2016 1.3.2016
Oznámení o vydání opatření obecné povahy a vydání Národního plánu povodí Labe, Odry, Dunaje [PDF 397 kB] 13.1.2016 24.2.2016
Dražební vyhláška nemovité věci 103 Ex 29688/15-36 [PDF 539 kB] 4.1.2016 15.2.2016
Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí [PDF 579 kB] 4.1.2016 8.2.2016

Archiv - rok 2015

Dokument Vyvěšeno Sňato
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez dřevin [PDF 324 kB] 3.9.2015 3.4.2017
Kotlíkové dotace pro fyzické osoby pro rok 2016 [PDF 720 kB] 31.7.2015 18.1.2017
Záměr na prodej pozemku par. KN stavební č. 54 o výměře 743 m2 a budovu s č.p. 33 v k.ú. Staré Hvězdlice [PDF 394 kB] 4.3.2015 18.1.2017
Aktualizovaný seznam nemovitostí u nichž není osoba dosud zapsána v katastru nemovitostí k 1.11.2015 [XLSX 808 kB] 27.11.2015 24.2.2016
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů [PDF 100 kB] 18.12.2015 7.1.2016
Výlukový jízdní řád vlaků platný od 1.8. do 30.11.2015 [PDF 180 kB] 22.7.2015 31.12.2015
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice - 18.12.2015 v 18.00 hodin [PDF 457 kB] 10.12.2015 21.12.2015
Dražební vyhláška - Ing. Zdeněk Tesařík - Pozemky v k.ú. Nové Hvězdlice - DS(HY3jsC) [PDF 685 kB] 11.11.2015 21.12.2015
Návrh rozpočtu na rok 2016 [PDF 659 kB] 20.11.2015 18.12.2015
Dražební vyhláška - Zdeněk Habrda [PDF 172 kB] 25.9.2015 30.11.2015
Aktualizovaný seznam nemovitostí u nichž není osoba dosud zapsána v katastru nemovitostí k 1.8.2015 [XLSX 808 kB] 3.9.2015 27.11.2015
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice - 26.10.2015 v 18.00 hodin [PDF 384 kB] 19.10.2015 27.10.2015
Záměr na pronájem pozemků (p.č. viz rozpis) v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 310 kB] 17.9.2015 27.10.2015
Záměr na pronájem pozemků (p.č. viz rozpis) v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 319 kB] 15.9.2015 27.10.2015
Záměr na prodej pozemku p.č. KN 173 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 257 kB] 15.9.2015 27.10.2015
Svazek obcí Mezihoří - návrh rozpočtu na rok 2016 [PDF 508 kB] 24.9.2015 19.10.2015
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice - 14.9.2015 v 18.00 hodin [PDF 684 kB] 7.9.2015 15.9.2015
Odvolání - nebezpečí požárů [PDF 28 kB] 20.8.2015 15.9.2015
Záměr na pronájem pozemku p.č. KN 3036 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 2067 kB] 8.7.2015 15.9.2015
Záměr obce na směnu pozemku KN 3163-26 v k.ú. Nové Hězdlice [PDF 386 kB] 9.6.2015 15.9.2015
Záměr obce na prodej části pozemků KN 2292-1, 31-10, 2259-2, 182-6 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 408 kB] 9.6.2015 15.9.2015
Aktualizovaný seznam nemovitostí u nichž není osoba dosud zapsána v katastru nemovitostí k 1.1.2015 [XLSX 248 kB] 9.2.2015 3.9.2015
Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýhod [PDF 8446 kB] 20.7.2015 20.8.2015
Rozhodnutí hejtmana JMK 1/2015 - vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru [PDF 378 kB] 7.7.2015 20.8.2015
Dražební vyhláška - Marek Vlk - LV 631 [PDF 333 kB] 17.6.2015 20.8.2015
Dražební vyhláška - Marek Vlk - LV 73 [PDF 342 kB] 17.6.2015 20.8.2015
Dražební vyhláška - spisová značka: 098 EX 00239/09 - 103 [PDF 242 kB] 29.5.2015 20.8.2015
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek + přílohy [PDF 1,26 MB] 1.4.2015 20.8.2015
Výzva k podání nabídky SO Mezihoří [PDF 228 kB] 17.6.2015 8.7.2015
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice - 8.6.2015 v 18.00 hodin [PDF 417 kB] 1.6.2015 9.6.2015
Záměr na prodej části pozemků p.č. 3029/1, 3029/7 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 238 kB] 14.5.2015 8.6.2015
Záměr na směnu pozemků p.č. KN 1334/1, 3161/98 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 396 kB] 15.4.2015 8.6.2015
Záměr na prodej části p.č. KN 3179 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 391 kB] 15.4.2015 8.6.2015
Záměr na směnu p.č. KN 2138-2, 2139 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 384 kB] 15.4.2015 8.6.2015
Záměr na prodej části p.č. KN 2289-1 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 383 kB] 15.4.2015 8.6.2015
Záměr na sněmu p.č. KN 3077-10 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 380 kB] 15.4.2015 8.6.2015
Záměr na prodej části p.č. KN 87-1 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 386 kB] 15.4.2015 8.6.2015
Záměr na směnu par. KN č. 3024, 3077/9 a části pozemku par. KN č. 3025 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 215 kB] 4.3.2015 8.6.2015
Daň z nemovitosti 2015 - hromadný předpisný seznam [PDF 88 kB] 29.4.2015 5.6.2015
Oznámení aplikace přípravku - Martin Kopřiva [PDF 47 kB] 14.5.2015 21.5.2015
Exekuční příkaz - Marek Vlk [PDF 484 kB] 9.3.2015 21.5.2015
Oznámení aplikace přípravku - ZP Hvězdlice [PDF 499 kB] 7.5.2015 13.5.2015
Oznámení aplikace přípravku - Martin Kopřiva [PDF 433 kB] 4.5.2015 13.5.2015
Závěrečný účet Svazku obcí Mezihoří za rok 2014 [PDF 2289 kB] 13.4.2015 13.5.2015
Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ - Staré Hvězdlice [PDF 164 kB] 23.3.2015 13.5.2015
Veřejná vyhláška - ZÚR JMK [PDF 422 kB] 23.3.2015 13.5.2015
Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Staré Hvězdlice [PDF 153 kB] 13.4.2015 5.5.2015
Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Nové Hvězdlice [PDF 153 kB] 13.4.2015 5.5.2015
Oznámení aplikace přípravku - ZEMO Bohaté Málkovice [PDF 46 kB] 27.4.2015 4.5.2015
Oznámení aplikace přípravku - ZP Hvězdlice [PDF 506 kB] 24.4.2015 4.5.2015
Oznámení aplikace přípravku - Agronet Nesovice [PDF 497 kB] 13.4.2015 4.5.2015
Oznámení aplikace přípravku - ZP Hvězdlice [PDF 600 kB] 13.4.2015 4.5.2015
Oznámení aplikace přípravku - ZEMO Bohaté Málkovice [PDF 217 kB] 13.4.2015 4.5.2015
Závěrečný účet městyse [PDF 567 kB]
Zpráva o přezkumu hospodaření [PDF 1333 kB]
Rozvaha MŠ [PDF 1601 kB]
Výkaz + přílohy MŠ [PDF 3199 kB]
9.2.2015 4.5.2015
Konkurs na místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Milonice [PDF 1007 kB] 18.3.2015 20.4.2015
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice - 13.4.2015 v 18.00 hodin [PDF 790 kB] 3.4.2015 15.4.2015
Záměr na směnu pozemku v k.ú. Nové Hvězdlice - KN 3308/17 [PDF 269 kB] 19.2.2015 31.3.2015
Oznámení o vyložení návrhu změn BPEJ v k.ú. Staré Hvězdlice [PDF 161 kB] 5.1.2015 31.3.2015
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice - 2.3.2015 v 18.00 hodin [PDF 790 kB] 20.2.2015 3.3.2015
Záměr na směnu spoluvlastnického podílu pozemku v k.ú. Nové Hvězdlice - KN 3085/18 [PDF 804 kB] 13.2.2015 2.3.2015
Záměr na směnu pozemků v k.ú. Staré Hvězdlice - KN 1228/27, 1228/43, 1244/1, 1244/25 [PDF 804 kB] 13.2.2015 2.3.2015
Záměr na směnu pozemků v k.ú. Staré Hvězdlice - KN 1238/29 [PDF 804 kB] 13.2.2015 2.3.2015
Záměr na prodej části pozemku v k.ú. Nové Hvězdlice - KN 3029/5 [PDF 212 kB] 29.1.2015 2.3.2015
Záměr na směnu pozemků v k.ú. Staré Hvězdlice - KN 1242/34, 1242/62 [PDF 424 kB] 29.1.2015 2.3.2015
Záměr na prodej pozemků v k.ú. Nové Hvězdlice - KN 3172/7, 3172/8, 3172/1, 640/15 [PDF 269 kB] 20.1.2015 2.3.2015
Záměr na prodej části pozemku v k.ú. Nové Hvězdlice - KN 22/1 [PDF 257 kB] 20.1.2015 2.3.2015
Záměr na prodej pozemků v k.ú. Nové Hvězdlice - KN 868/3, 868/4, 868/5 [PDF 261 kB] 20.1.2015 2.3.2015
Záměr na prodej pozemků v k.ú. Nové Hvězdlice - KN 2286/10, 2286/1 [PDF 278 kB] 20.1.2015 2.3.2015
Záměr na pronájem lesních pozemků v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 324 kB] 20.1.2015 2.3.2015
Záměr na prodej pozemků v k.ú. Nové Hvězdlice - KN 354, 412, 406, 413, 408, 411, 407, 410 [PDF 273 kB] 20.1.2015 2.3.2015
Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje [PDF 97 kB] 9.1.2015 10.2.2015
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Dunaje" dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí [PDF 97 kB] 2.1.2015 10.2.2015
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice - 19.1.2015 v 18.00 hodin [PDF 787 kB] 12.1.2015 21.1.2015

Archiv - rok 2014

Dokument Vyvěšeno Sňato
Rozhodnutí o dělení pozemků p.č. 3/5 v k.ú. Staré Hvězdlice [PDF 420 kB] 17.12.2014 14.1.2015
Záměr na prodej pozemku KN č. 2286/3 a KN č. 2286/6 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 789 kB] 12.12.2014 14.1.2015
Záměr na pronájem pozemků - vodní plocha v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 698 kB] 12.12.2014 14.1.2015
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice - 11.12.2014 v 18.00 hodin [PDF 480 kB] 2.12.2014 14.1.2015
Záměr na prodej pozemku p.č. KN 9/1 v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 848 kB] 2.12.2014 14.1.2015
Nařízení města Vyškova o vyhlášení záměru [PDF 98 kB] 18.6.2014 14.1.2015
Oznámení o zahájení řízení k žádosti o prodloužení platnosti výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů [PDF 467 kB] 24.11.2014 15.12.2014
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti - obnova katastrálního operátu [PDF 671 kB] 29.9.2014 15.12.2014
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Nové Hvězdlice [PDF 468 kB] 31.10.2014 15.12.2014
Volby do zastupitelstev obcí - výsledky [PDF 76 kB] 11.10.2014 15.12.2014
Seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí - aktualizovaný seznam k 1.10.2014 [XLSX 359 kB] 8.10.2014 15.12.2014
Záměr na prodej pozemku p.č. 121/39, 118/13, 118/13 v k.ú. Staré Hvězdlice [PDF 249 kB] 10.9.2014 11.12.2014
Záměr na prodej pozemku p.č. 1175/3 [PDF 1092 kB] 18.11.2014 11.12.2014
Návrh rozpočtu na rok 2015 [PDF 867 kB] 18.11.2014 11.12.2015
Návrh zprávy o uplatňování ÚP Hvězdlice [PDF 178 kB] 24.10.2014 1.12.2014
Oznámení o zahájení projednání zprávy o uplatňování ÚP Hvězdlice [PDF 594 kB] 24.10.2014 1.12.2014
Dražební vyhláška - 098 EX 00239/09 - 085 [PDF 218 kB] 10.10.2014 24.11.2014
Dražební vyhláška - D 58/2014 [PDF 324 kB] 9.10.2014 24.11.2014
Dražební vyhláška - Karel Lampa [PDF 93 kB] 2.10.2014 24.11.2014
Dražební vyhláška - Lukáš Brablec [PDF 96 kB] 20.10.2014 18.11.2014
Informace o návrhu o vydání územního rozhodnutí o dělení pozemků [PDF 238 kB] 17.10.2014 18.11.2014
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice - 14.11.2014 v 18.00 hodin [PDF 807 kB] 6.11.2014 18.11.2014
Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ [PDF 164 kB] 22.10.2014 18.11.2014
Dražební vyhláška 120 EX 11221/13-58 [PDF 1,14 MB] 12.8.2014 6.11.2014
Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice - 5.11.2014 v 18.00 hodin [PDF 807 kB] 29.10.2014 6.11.2014
Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí [PDF 164 kB] 21.8.2014 22.10.2014
Volby do zastupitelstev obcí - 2014 [PDF 584 kB] 14.7.2014 22.10.2014
Oznámení - digitalizace - Nové Hvězdlice [PDF 327 kB] 3.4.2014 22.10.2014
Jmenování zapisovatele - volby do zastupitelstva obce a senátu [PDF 222 kB] 6.8.2014 22.10.2014
Veřejná vyhláška - dokončení obnovy katastrálního operátu - uložení písemnosti [PDF 747 kB] 4.9.2014 22.10.2014
Dražební vyhláška - Michal Smola [PDF 145 kB] 17.9.2014 22.10.2014
Veřejná vyhláška - dokončení obnovy katastrálního operátu [PDF 1,73 MB] 28.8.2014 22.10.2014
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí [PDF 262 kB] 3.4.2014 22.10.2014
Usnesení o oznámení DR(Sh0K9o) [PDF 312 kB] 15.8.2014 10.10.2014
Seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí [PDF 4207 kB] 25.7.2014 10.10.2014
Pozvánka - zasedání zastupitelstva 3.10.2014 [PDF 728 kB] 26.9.2014 7.10.2014
Pozvánka - zasedání zastupitelstva 5.9.2014 [PDF 732 kB] 28.8.2014 17.9.2014
SOM návrh rozpočtu na rok 2015 [PDF 354 kB] 22.8.2014 17.9.2014
Záměr na prodej pozemku p.č. 3/10 v k.ú. Staré Hvězdlice [PDF 832 kB] 29.7.2014 30.8.2014
Pozvánka - zasedání zastupitelstva 27.8.2014 [PDF 729 kB] 20.8.2014 28.8.2014
Veřejná vyhláška - Robert Kopáč [PDF 529 kB] 7.7.2014 20.8.2014
Pozvánka - zasedání zastupitelstva 23.7.2014 [PDF 727 kB] 14.7.2014 24.7.2014
Záměr na pronájem nebytových prostor č.p. 170 [PDF 456 kB] 23.6.2014 24.7.2014
Dražební vyhláška elektronická D 7/2014 - opakovaná [PDF 325 kB] 3.6.2014 3.7.2014
Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti [PDF 66 kB] 29.4.2014 23.6.2014
Nabídka pronájmu - Lesy ČR [PDF 137 kB] 21.2.2014 23.6.2014
Závěrečný účet SO Mezihoří za rok 2013 [PDF 1,6 MB] 28.4.2014 20.5.2014
Záměr - prodej pozemku 118/11 ve Starých Hvězdlicích [PDF 141 kB] 11.3.2014 20.5.2014
Záměr - prodej pozemku 121/40 ve Starých Hvězdlicích [PDF 149 kB] 11.3.2014 20.5.2014
Dražební vyhláška elektronická D 7/2014 [PDF 337 kB] 25.3.2014 25.4.2014
Volby do Evropského parlamentu [PDF 604 kB] 18.3.2014 18.4.2014
Návrh a vyhodnocení PRCR JMK [PDF 208 kB] 19.2.2014 28.3.2014
Veřejná vyhláška - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého [PDF 381 kB] 17.2.2014 10.3.2014
Pozvánka - zasedání zastupitelstva 5.3.2014 [PDF 591 kB] 24.2.2014 6.3.2014
Závěrečný účet za rok 2013 [PDF 2,06 MB] 14.2.2014 6.3.2014
Veřejná vyhláška - uložená písemnost - Janovec Miloš [PDF 148 kB] 22.1.2014 10.2.2014
Nařízení Rady městyse Hvězdlice č. 1/2014 o ceně vody z obecního vodovodu [PDF 149 kB] 16.1.2014 5.2.2014
Veřejná vyhláška - uložená písemnost - Krištan Zdeněk [PDF 152 kB] 15.1.2014 31.1.2014
Závěr zjišťovacího řízení - Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro období 2014 - 2020 [PDF 250 kB] 2.1.2014 24.1.2014
Závěr zjišťovacího řízení - silnice II-429 Bohdalice - Nesovice [PDF 1,16 MB] 16.12.2013 24.1.2014

Archiv - rok 2013

Dokument Vyvěšeno Sňato
Návrh rozpočtu městyse Hvězdlice na rok 2014 [PDF 94 kB] 20.11.2013 19.12.2013
Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro období 2014 - 2020 [PDF 212 kB] 18.11.2013 19.12.2013
Oznámení záměru - silnice II-429 [PDF 624 kB] 8.11.2013 13.12.2013
Záměr na pronájem části budovy č.p. 211 v Nových Hvězdlicích [PDF 137 kB] 31.10.2013 29.11.2013
Volby do Poslanecké sněmovny - výsledek za územní celek Hvězdlice [PDF 96 kB] 29.10.2013 13.12.2013
Pozvánka - zasedání zastupitelstva 30.10.2013 [PDF 592 kB] 22.10.2013 6.11.2013
Územní rozhodnutí - dělení pozemků [PDF 160 kB] 21.10.2013 13.12.2013
SO Mezihoří - návrh rozpočtu 2014, rozp. výhled 2015-16 [PDF 484 kB] 11.10.2013 6.11.2013
Veřejná vyhláška - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého [PDF 110 kB] 23.9.2013 6.11.2013
Opatření obecné povahy - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého [PDF 306 kB] 23.9.2013 6.11.2013
Záměr obce na prodej částí pozemku p.č. 3/5 [PDF 274 kB] 12.9.2013 13.12.2013
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR [PDF 149 kB] 9.9.2013 6.11.2013
E-ON ořez dřevin - upozornění [PDF 300 kB] 4.9.2013 19.12.2013
Nabídka pozemků [PDF 740 kB] 2.8.2013 16.9.2013
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru [PDF 288 kB] 29.7.2013 14.8.2013
Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitosti (LV153) [PDF 453 kB] 24.6.2013 14.8.2013
Pozvánka - zasedání zastupitelstva 26.6.2013 [PDF 193 kB] 19.6.2013 27.6.2013
Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitosti(LV620) [PDF 451 kB] 14.6.2013 30.7.2013
Nařízení Státní veterinární správy [PDF 330 kB] 13.6.2013 13.12.2013
Konkurz na místo ředitele MŠ Snovídky [PDF 141 kB] 3.6.2013 4.7.2013
Pozvánka - kulatý stůl Nesovice [PDF 407 kB] 3.6.2013 19.6.2013
Dražba - Jan Šmora, NH 200 - oprava usnesení [PDF 43 kB] 15.5.2013 26.6.2013
Martin Kopřiva - oznámení aplikace přípravku [PDF 108 kB] 14.5.2013 19.6.2013
Dražební vyhláška - Jan Šmora, NH 200 [PDF 52 kB] 10.5.2013 26.6.2013
Pozvánka - zasedání zastupitelstva 7.5.2013 [PDF 589 kB] 30.4.2013 7.5.2013
ZEMO Bohaté Málkovice - oznámení aplikace přípravku [PDF 156 kB] 29.4.2013 19.6.2013
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitosti 2013 [PDF 65 kB] 25.4.2013 19.6.2013
AGRNONET Nesovice - oznámení aplikace přípravku [PDF 84 kB] 22.4.2013 19.6.2013
Dražební vyhláška - Mészáros Peter [PDF 456 kB] 10.4.2013 19.6.2013
Závěrečný účet Svazku obcí Mezihoří za rok 2012 [PDF 2,25 MB] 5.4.2013 23.4.2013
Dražební vyhláška - Lukáš Brablec [PDF 539 kB] 1.3.2013 25.4.2013
Záměr na prodej pozemku - SH [PDF 248 kB] 1.3.2013 3.4.2013
Záměr na prodej pozemku - NH [PDF 238 kB] 1.3.2013 3.4.2013
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. [PDF 217 kB] 27.2.2013 3.4.2013
Závěrečný účet 2012 [PDF 3,16 MB] 7.2.2013 28.2.2013
Záměr - prodej pozemku [PDF 143 kB] 7.1.2013 28.2.2013

Archiv - rok 2012

Dokument Vyvěšeno Sňato
Informace pro poplatníky daně z nemovitosti v roce 2013 [PDF 2,59 MB] 12.12.2012 19.12.2013
Volba prezidenta - počet členů komise [PDF 168 kB] 19.11.2012 8.1.2013
Návrh rozpočtu 2013 [PDF 368 kB] 19.11.2012 13.12.2012
Opakovaná dražební vyhláška - el. dražba [PDF 189 kB] 7.11.2012 11.12.2012
Elektronická dražební vyhláška - Karel Lampa [PDF 88 kB] 1.11.2012 20.12.2012
Návrh rozpočtu Svazku obcí Mezihoří na rok 2013 [PDF 128 kB] 24.10.2012 27.11.2012
Zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 31.10.2012 [PDF 592 kB] 23.10.2012 5.11.2012
Elektronická dražební vyhláška - Marie Jančáková [PDF 116 kB] 17.10.2012 28.11.2012
Elektronická dražba [PDF 88 kB] 9.10.2012 22.11.2012
Dražební vyhláška ZD [PDF 4,55 MB] 8.10.2012 5.11.2012
Zasedání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 5.9.2012 [PDF 192 kB] 28.8.2012 5.9.2012
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu [PDF 408 kB] 22.8.2012 24.9.2012
Dražební vyhláška - posilovna [PDF 1,22 MB] 17.8.2012 20.9.2012
Dražební vyhláška - areál ZD [PDF 7,01 MB] 17.8.2012 20.9.2012
Volby - počet členů komise [PDF 148 kB] 14.8.2012 15.10.2012
Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání [PDF 116 kB] 25.7.2012 26.9.2012
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu [PDF 280 kB] 13.6.2012 22.8.2012
Svolání zasedání zastupitelstva - 19.4.2012 [PDF 193 kB] 12.4.2012 20.4.2012
Závěrečný účet za rok 2011 [PDF 4931 kB] 4.4.2012 20.4.2012
Svolání zasedání zastupitelstva - 11.4.2012 [PDF 193 kB] 4.4.2012 12.4.2012
Dražební vyhláška - areál ZD Hvězdlice [PDF 1776 kB] 2.4.2012 17.5.2012
Dražební vyhláška - posilovna (opakovaná) [PDF 1242 kB] 2.4.2012 26.4.2012
Rozhodnutí hejtmana o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů [PDF 224 kB] 26.3.2012 13.4.2012
Veřejná vyhláška - Klimková Marie [PDF 149 kB] 30.3.2012 17.4.2012
Informace o provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv [PDF 291 kB] 26.3.2012 19.12.2013
Svolání zasedání zastupitelstva - 14.3.2012 [PDF 193 kB] 6.3.2012 15.3.2012
Dražební vyhláška - elektronická dražba 30.3.2012 [PDF 188 kB] 29.2.2012 2.4.2012
Závěrečný účet Svazku obcí Mezihoří za rok 2011 [PDF 708 kB] 24.2.2012 12.3.2012
Změna zadávací dokumentace pro podání nabídky mimo režim zákona 137 [PDF 587 kB] 24.2.2012 12.3.2012
Veřejná vyhláška - Klimková Marie [PDF 347 kB] 17.2.2012 5.3.2012
Dražební vyhláška - posilovna [PDF 1234 kB] 15.2.2012 22.3.2012
Výzva k podání nabídky - zahradní drtič, kompostéry [PDF 951 kB] 15.2.2012 12.3.2012
Dražební jednání - Marie Jančáková [PDF 396 kB] 13.2.2012 18.4.2012
Aktualizace Integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší JMK [PDF 84 kB] 10.2.2012 1.3.2012
Veřejná vyhláška - stanovisko k návrhu změny katastrálního území [PDF 360 kB] 2.2.2012 20.2.2012
Svolání zasedání zastupitelstva - 8.2.2012 [PDF 648 kB] 1.2.2012 9.2.2012
Veřejná vyhláška - Klimková Marie [PDF 332 kB] 26.1.2012 13.2.2012