Územní plán

Dokument Vyvěšeno Sňato
Opatření obecné povahy k vydání Územího plánu Hvězdlice [PDF 723 kB] 28.1.2011
Textová část [PDF 448 kB] 28.1.2011
Odůvodnění - textová část [PDF 447 kB] 28.1.2011
Výkres základního členění [PDF 871 kB] 28.1.2011
Hlavní výkres [PDF 2,2 MB] 28.1.2011
Koncepce dopravy [PDF 987 kB] 28.1.2011
Energetika a spoje [PDF 981 kB] 28.1.2011
Vodní hospodářství [PDF 1 MB] 28.1.2011
Veřejně prospěšné stavby a opatření [PDF 1 MB] 28.1.2011
Odůvodnění - koordinační výkres [PDF 2,4 MB] 8.12.2010
Odůvodnění - výřez koordinačního výkresu [PDF 973 kB] 8.12.2010
Odůvodnění - zábory ZPF [PDF 905 kB] 8.12.2010
Odůvodnění - širší vztahy [PDF 3,6 MB] 8.12.2010