Zastupitelstvo

Seznam členů Zastupitelstva městyse Hvězdlice a jednotlivých komisí pro volební období 2018—2022:

Starosta: Ing. Zdeněk Tejkal
Místostarosta: Věra Vitková

Kontrolní výbor

Předseda: Miloslav Jeřábek
Členové: Ondřej Hanzl
Kateřina Fialová

Finanční výbor

Předseda: Bc. Marek Studýnka
Členové: Eva Kutláková
Bohuslav Bárta

Kulturní komise

Předseda: Kateřina Dvořáková
Pokladník: Libor Studýnka
Členové: Kateřina Fialová
Helena Kinčová
Bc. Marek Studýnka
Bohuslav Bárta
Eva Kutláková
Ondřej Hanzl
Věra Vitková
Miloslav Jeřábek
Yveta Tomášková

SPOZ

Předsedkyně: Věra Vitková
Členové: Helena Kinčová
Kateřina Fialová
Kateřina Dvořáková
Eva Kutláková

Kontakty

Příjmení a jméno Adresa Telefon, email
Bárta Bohuslav Nové Hvězdlice 77 776 720 024, boda.74@seznam.cz
Dvořáková Kateřina Nové Hvězdlice 77 777 223 760, katrin.dvorakova@gmail.com
Fialová Kateřina Staré Hvězdlice 23 734 301 032, katka.fialka@centrum.cz
Hanzl Ondřej Nové Hvězdlice 151 608 483 812, on.druj@seznam.cz
Jeřábek Miloslav Nové Hvězdlice 86 739 616 960, miloslav.jerabek@centrum.cz
Kinčová Helena Staré Hvězdlice 53 777 836 763, hela.kincova@seznam.cz
Kutláková Eva Nové Hvězdlice 78 774 361 889, eva.kutlakova@seznam.cz
Studýnka Libor Nové Hvězdlice 72 603 724 126, lstudynka@seznam.cz
Studýnka Marek, Bc. Nové Hvězdlice 115 724 212 733, studynkam@seznam.cz
Ing. Tejkal Zdeněk Nové Hvězdlice 222 731 226 381, tejkalzd@seznam.cz, ouhvezdlice.starosta@infos.cz
Vitková Věra Nové Hvězdlice 24 607 611 676, vitkova.vera70@gmail.com