Vyhlášky

Dokument Vyvěšeno Sňato
Obecně závazná vyhláška městyse Hvězdlice č 1/2022 - požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství [PDF 2,27 MB] 1.11.2022 25.11.2022
Obecně závazná vyhláška městyse Hvězdlice č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství [PDF 2982 kB] 22.11.2021 10.12.2021
Obecně závazná vyhláška městyse Hvězdlice č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství [PDF 2149 kB] 22.11.2021 10.12.2021
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů [PDF 1185 kB] 12.12.2019
Ceník: nájem obecních prostor [PDF 314 kB] 11.9.2019
OZV č. 1/2018 o poplatku za odpady [PDF 1326 kB] 20.12.2018 7.1.2018
Řád veřejného pohřebiště Městyse Hvězdlice [PDF 198 kB] 18.9.2018 16.10.2018
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů [PDF 100 kB] 18.12.2015 7.1.2016
Obecně závazná vyhláška - nakládání s odpady [PDF 1139 kB] 14.4.2015 30.4.2015
Nařízení Rady městyse Hvězdlice č. 1/2014 o ceně vody z obecního vodovodu [PDF 149 kB] 16.1.2014 5.2.2014
Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 - Požární řád městyse [PDF 700 kB] 6.11.2013
Nařízení městyse č.1/2013 - Tržní řád [PDF 461 kB] 25.4.2013
OZV č. 1/2013 o zákazu veškerého podomního prodeje [PDF 286 kB] 28.2.2013 18.3.2013
Obecně závazná vyhláška městyse Hvězdlice č. 2/2012 - pohyb psů [PDF 596 kB] 13.12.2012 8.1.2013
Nařízení Rady městyse Hvězdlice č. 1/2012 o udržování schůdnosti místních komunikací a chodníků na území městyse Hvězdlice [PDF 136 kB] 13.12.2012
Nařízení rady Městyse Hvězdlice č. 1/2007 o ceně vody z obecního vodovodu [PDF]
Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy [PDF]
Obecně závazná vyhláška č. 3/2007, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství[PDF]
Obecně závazná vyhláška č. 6/ 2007, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Hvezdlice [PDF]