Úřední deska

Starší dokumenty naleznete na původní úřední desce: původní úřední deska.
Svěšené dokumenty naleznete v archivu úřední desky: Úřední deska - archiv.

Rok 2022

Dokument Vyvěšeno Sňato
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nové Hvězdlice [502 kB] 25.4.2022
Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti 2022 + informace k placení [723 kB] 22.4.2022
Záměr obce na prodej části pozemků p.č. KN 182/1, 2290/1 o výměře asi 7 m2 v k.ú Nové Hvězdlice [720 kB] 22.4.2022
Schválený závěrečný účet Svazku obcí Mezihoří za rok 2021 [4489 kB] 18.3.2022
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka aktualizovabý k datu 1.2.2022 [XLS 1547 kB] 16.2.2022
Oznámení o vyvěšování rozpočtových dokumentů městyse Hvězdlice v roce 2022 [PDF 212 kB] 4.1.2021

Rok 2021

Dokument Vyvěšeno Sňato
Záměr na prodej speciálního automobilu cisternového požárního, LIAZ CAS 25-RTHP, SPZ 3320 [PDF 388 kB] 21.12.2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření SO Mezihoří k návrhům rozpočtu a stř. rozp. výhledu [PDF 377 kB] 21.12.2021
Veřejná vyhláška - Zahájení stavebního řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení silnice II/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba [PDF 266 kB] 29.11.2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Kůrovec [PDF 355 kB] 15.9.2021
Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka aktualizovabý k datu 1.8.2021 [XLS 1634 kB] 30.8.2021
Závěrečný účet Svazku obcí Mezihoří za rok 2020 [PDF 8263 kB] 15.4.2021