Služby občanům

Prostřednictvím služby Czech POINT:

- výpis z Katastru nemovitostí
- výpis z Obchodního rejstříku
- výpis z Živnostenského rejstříku
- výpis z Rejstříku trestů
- přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
- žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
- výpis z bodového hodnocení řidiče
- vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
- podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
- výpis z insolvenčního rejstříku
- autorizovaná konverze dokumentů

Ostatní služby:

- kopírování
- pronájem KD - sál s kuchyňkou a výčepem
- pronájem KD - přísálí
- pronájem KD - šatny
- pronájem tělocvičny s kuchyňkou

Odborné sociální poradenství

Pomoc v oblasti invalidních důchodů, státní sociální podpory, příspěvku na péči , průkazů osob se zvláštním postižením, parkovacích průkazů, příspěvku na mobilitu , příspěvku na zvláštní pomůcku. Dále sepisování žádostí, námitek, odvolání nebo vyplňování formulářů.

Eva Prošková
Městský úřad Vyškov
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Nádražní 7 / bývalý okresní úřad/
Vyškov
Kancelář číslo 142, přízemí vlevo
Tel. 517 301 585 email: e.proskova@meuvyskov.cz