Projekty hrazené z dotací

Projekt: Dýchací přístroje, záchranářské přilby

Nákup 1 ks dýchacího přístroje a 8 ks záchranářských přileb pro technické zásahy pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice v celkové částce 82.019 Kč. Projekt podpořil JMK Brno z dotačního programu "Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů Jihomoravského kraje pro rok 2023 ve výši Kč 56.000

JMK

Publicita dotace.


Projekt: Vybavení jednotky dýchací technikou

Nákup 4 ks dýchacích přístrojů pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice v celkové částce 144.377 Kč.
Projekt podpořil JMK Brno z dotačního programu "Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů Jihomoravského kraje pro rok 2022 ve výši Kč 100.000.

JMK


Projekt: Obecní knihovna Hvězdlice

Projekt "Obecní knihovna Hvězdlice" je spolufinancován Evropskou unií.
Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

EU


Projekt: Hvězdlice - úprava chodníků podél silnice III/43339

Projekt "Hvězdlice - úprava chodníků podél silnice III/43339", registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011341, byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu byla rekonstrukce chodníků v centru obce, podél komunikace III/43339, v celkové délce 315 m.

EU-MPMR


Projekt: Sociální byty na parc. č. 232, Nové Hvězdlice

Projekt Sociální byty na parc. č. 232, Nové Hvězdlice, registrační číslo projektu CZ. 06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009305 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vybudovat 7 sociálních nájemních bytů pro osoby v bytové nouzi a řešit tak problém neexistence nájemních sociálních bytů ve vlastnictví Městyse Hvězdlice.

EU-MPMR


Projekt: Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Hvězdlice

Nový dopravní automobil v celkové pořizovací ceně 1.596.595 Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Hvězdlice byl spolufinancován z prostředků:
1) Ministerstva vnitra V-GŘ HZS ČR ve výši 450.000 Kč
2) Jihomoravského kraje Brno ve výši 300.000 Kč

JMKMVČR


Projekt: Zdokonalení řidičských schopností strojníků jednotky požární ochrany, kategorie JPO III, městys Hvězdlice

Projekt na zdokonalení odborných schopností řidičů při řízení nákladních hasičských vozidel je spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 18.000 Kč.

JMK


Projekt: Vybavení jednotky JSDH Hvězdlice v roce 2019

Jednotka JSDH Hvězdlice byla vybavena v roce 2019 radiostanicí, nabíjecími svítilnami, teleskopickým žebříkem, hadicemi a vyprošťovacím nářadím v celkové částce 107 tis. Kč.

Tuto akci spolufinancoval Jihomoravský kraj částkou 70 tis. Kč.

JMK