Památky

Staré Hvězdlice

Filiální kostel Všech svatých

Filiální kostel Všech svatých Filiální kostel Všech svatých Filiální kostel Všech svatých

Filiální kostel Všech svatých Cihlová, v jádře románská stavba z první poloviny 13. století. Na zdi apsidy s motivem slepých arkád. Stavebně upravovaný začátkem 19. století. Ukázka vlivu panonské architektury na Moravě. Zvonice je opatřena zvonem od vyškovského zvonaře Filipa z roku 1568. Kostel patří mezi nejstarší na okrese Vyškov.

Kříž na hřbitově

Kříž na hřbitově Kříž na hřbitově Kovaný železný kříž z počátku 19. století na hrobě faráře Anselma Ignáce Lihna (ve Hvězdlicích působil s krátkou přestávkou v letech 1796-1824). Jde o doklad uměleckou-řemeslné úrovně lidového výtvarnictví.

Nové Hvězdlice

Tvrz

Tvrz Jižně od vsi na kopci „Kalvárie“, dříve „Holá Manda“. Kosoúhlý areál o velikosti 37 x 29 metrů, obklopený příkopem a valy, na přístupových směrech zesíleným, na jihovýchodě zdvojeným. Vznikla asi v druhé polovině 13. století za pánů z Deblína. Zanikla na přelomu 14. a 15. století, v době válek mezi markrabaty Prokopem a Joštem. Roku 1411 se připomíná jako pustá tvrz. Ve valech v minulosti nalezeny podkovy, šípy, železné kulky a kosterní pozůstatky.

Zámek

Zámek Barokní stavba vystavěná v r.1712 podle projektu Giovanniho Pietra Tencally. Jedná se o dvoukřídlou jednopatrovou budovu s přilehlým hospodářským dvorem a zahradou. Budova je výrazně členěná, se zajímavými volutovými štíty. Nad portálem v uličním průčelí je zasazena kartuš se znakem probošta Mikuláše Kederitze a letopočtem 1712. Budova sloužila majitelům Hvězdlického panství jako letní sídlo. V třicátých letech byl v zámku zřízen ústav slepců, dnes je zde domov pro seniory „Hvězda“.

Farní kostel Sv. Jakuba Většího a Matouše

Farní kostel Sv. Jakuba Většího a Matouše Pozdně barokní stavba vystavěná v letech 1770 až 1773 za preláta Matouše Perčra, podle projektu Františka Antonína Grimma nákladem 11 528 zlatých. Stavba je jednolodní, v ose jižního křídla nízký rizalit zakončený štítem. Nad ním se zvedá hranol věže. Na bocích niky se sochami sv. Augustina a Tomáše z Villanovy od Jakuba Scherze z roku 1774. Z bohaté vnitřní výzdoby stojí za zmínku kamenná křtitelnice, jejíž plochá mísa je ze 16. století.

Fara

Fara Barokní stavba z druhé poloviny dvacátých a první poloviny třicátých let 18. století. Jednopatrová budova obdélníkového půdorysu. Portál nad vchodem je opatřen kartuší se znakem brněnského probošta Ondřeje Zirkla (1722-36).

Socha Sv. Floriána

Socha Sv. Floriána Socha Sv. Floriána Rustikálně pojatá barokní skulptura z mušlového vápence z roku 1793.

Sousoší Sv. Augustina

Sousoší Sv. Augustina Sousoší Sv. Augustina Sousoší Sv. Augustina Barokní kamenná skulptura z druhé čtvrtiny 18. století, na bohatě tvarovaném soklu.

Socha Sv. Jana Nepomuckého s kapličkou

Socha Sv. Jana Nepomuckého s kapličkou Socha Sv. Jana Nepomuckého s kapličkou Kamenná socha z roku 1719, z doby před kanonizací světce.

Pomník padlých z I. světové války

Pomník padlých z I. světové války Pomník padlých z I. světové války Mramorový pomník s bustou prvního prezidenta T. G. Masaryka z roku 1922.

Hraniční kámen

Hraniční kámen Kámen na okraji lesa „Oulehle“ s vytesaným kalichem, letopočtem 1598 a nápisem Sylvestr Stigler parochus. Doklad o sporu mezi farou a klášterem o farní les.