Kalendář kulturních akcí

Rok 2022

Termín Akce Pořadatel
2.7.2022 VEPŘCUP - turnaj v malé kopané Sportovní klub
5.7.2022 Starohvězdlické hody /náves SH/ Mše svatá v 11.00 hodin Hasiči SH
22. - 24.7.2022 Hodové slavnosti v Nových Hvězdlicích Spolek Slovan, SK
srpen 2022 Ukončení prázdnin /myslivecká chata/ Myslivecké sdružení
září 2022 Loučení s létem /Staré Hvězdlice u buněk/ Spolek SH
17. září 2022 Dětská sportovní olympiáda - hřiště Sportovní klub
říjen-listopad Přednáška s posezením Farnost Hvězdlice
listopad 2022 Dušičkové svícení /hasička NH/ Hasiči NH
listopad 2022 Dušičková světélka /SH u buněk/ Spolek SH, Hasiči SH
11.11.2022 Tradiční setkání seniorů /sál KD/ Kulturní komise
listopad 2022 Sousedské posezení v přísálí KD Hasiči NH
3.12.2022 Rozsvěcení vánočního stromu /náves NH/ Kulturní komise, Hasiči NH
prosinec 2022 Rozsvícení vánočního stromu ve SH Spolek SH Hasiči SH
17. prosinec 2022 SNĚHULACUP - turnaj v malé kopané /hřiště SK/ Sportovní klub
prosinec 2022 Turnaj v nohejbale /tělocvična/ Sportovní klub
31.12.2022 Rozloučení s rokem 2022 /hasička ve SH/ Hasiči SH
1.1.2023 Novoroční ohňostroj Sportovní klub, Kulturní komise

Kulturní kalendář bude čtvrtletně upřesňován a doplňován.

Zkratky

NH - Nové Hvězdlice
SH - Staré Hvězdlice
OS - občanské sdružení
SK - sportovní klub
KD - kulturní dům
KuKo - kulturní komise