Odkazy

Jihomoravský kraj - www.kr-jihomoravsky.cz
Město Bučovice - www.bucovice.cz
Město Vyškov - www.vyskov-mesto.cz

Úřad práce Vyškov - http://portal.mpsv.cz/sz/local/vy_info
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj - www.cuzk.cz
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje - www.khsbrno.cz

Charitní pečovatelské služby Bučovice:
http://www.hodonin.charita.cz/charitni-sluzby/charitni-pecovatelska-sluzba-bucovice-a-slavkov/

Vyškovský deník- www.vyskovsky.denik.cz
ZŠ Brankovice- www.zsbrankovice.cz
Nemocnice Vyškov - www.nemv.cz
Jízdní řády - www.idos.cz
Portál veřejné správy ČR - http://portal.gov.cz
Portál Evropské unie - http://europa.eu
Portál justice - www.justice.cz
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál - www.czechpoint.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky - www.mmr.cz
Ministerstvo zemědělství České republiky - wwm.mze.cz
Ministerstvo zdravotnictví České republiky - www.mzcr.cz
Ministerstvo školství České republiky - www.msmt.cz
Ministerstvo práce a soc. věcí České republiky - www.mpsv.cz
Ministerstvo kultury České republiky - www.krcr.cz
Ministerstvo financí České republiky - www.mfcr.cz
Ministerstvo vnitra České republiky - www.mvcr.cz
Ministerstvo živ. prostředí České republiky - www.env.cz
Ministerstvo spravedlnosti České republiky - www.justice.cz