• Místní knihovna

  Nové Hvězdlice 168
  683 41

  Provozní doba:

  čtvrtek 17:00 - 20:00 hod.

  Nabízené služby:

  - půjčování knih
  - veřejný internet

  Poplatky:

  Dospělí - 50,-Kč/rok
  Děti - 20,-Kč/rok

  Kontaktní údaje:

  mobil: 774 377 806
  e-mail:kolofikjan@seznam.cz

  On-line katalog:

  on-line katalog knihovna Hvězdlice

Knihovna

Historie knihovny

Místní knihovna byla založena 13. března 1922 a byla ustavena knihovní rada obecní veřejné knihovny. Zakládající členové: Jakub Vojtek ml., Jindřich Palčík, Jan Slavík, Josef Straka, Jindřich Chamrous a Jan Taneček. Knihovna byla umístěna v budově "Hvězdličky". Základní knižní fond v roce 1956 tvořil 1193 svazků. Knihy si vypůjčovalo 20 členů. Půjčovalo se jednou týdně ve čtvrtek od půl osmé večer, nejčastěji byly vypůjčovány knihy K. V. Raise, Sokola Tůmy a jiná krásná literatura česká. Knihovníkem byl učitel střední školy pan Vladimír Čamek.

V roce 1964 byla knihovna přemístěna na náměstí na Dižkovo. Od roku 1977 do roku 1984 byl knihovníkem ředitel školy Ladislav Krátký. V roce 1979 byla knihovna umístěna do nových prostor v obecním domě č. 211. V roce 1985 převzal knihovnu pan Karel Konečný, který ji vedl do roku 1991. Knižní fond činil 2358 titulů. Registrovaní čtenáři 37 z toho 20 do 14 let. Návštěvníci v knihovně celkem 86, výpůjčky celkem 938. V roce 1986 bylo registrováno celkem 98 čtenářů, z toho do 14 let 43, počet návštěvníků knihovny celkem 833. V roce 1992 byla knihovna přemístěna do budovy místní školy. Knihovna obsahovala 2275 titulů. Knihovníkem od roku 1992 byl Vlastimil Kolofík.

Od roku 2001 byl zbudován v knihovně internet pro veřejnost. V roce 2005 bylo zaregistrováno 16 čtenářů, z toho 3 do 15 ti let. Návštěvníků v knihovně bylo celkem 93, počet výpůjček 392. Statistika v roce 2006. Počet obyvatel 623. Počet stálých čtenářů 13. Počet návštěvníků knihovny 76. Knihovní fond činil 3808 titulů a počet výpůjček 234. V roce 2006 na podzim byla provedena inventura. Od konce roku 2006, byl knihovníkem Jan Kolofík. V roce 2006 bylo registrováno 13 čtenářů, počet návštěvníků knihovny činil 76. Vypůjčeno bylo 234 titulů, stav knihovního fondu činil 3780 titulů. V roce 2009 bylo registrováno 27 čtenářů z toho 5 do 15 ti let. Návštěvníci celkem 227 celkem bylo vypůjčeno 631 titulů. Internet navštívilo 23 občanů.

Knihovna byla přemístěna po úpravě do bývalých šaten základní školy v druhé polovině roku 2008. Vchod do místní knihovny je společný s tělocvičnou. V prosinci roku 2010 byl nainstalován internet od firmy Cubesol, s.r.o., Jánošíkova 837/44 Brno. Zastoupena jednatelem společnosti Lukášem Mertou. V roce 2010 bylo zaregistrováno 25 uživatelů, z toho 5 do 15 ti let. Výpůjčky celkem 523, stav knihovního fondu byl 2199 titulů. Internet navštívilo 13 občanů. Podle zákona o knihovnách byla provedena inventura 19.7.2011.

V březnu 2022 jsme přestěhovali knihovnu do nových prostor do bývalé školy čp. 168.
Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna

V roce 2011 bylo zaregistrováno 23 čtenářů z toho 7 do patnácti let. Návštěvníků v knihovně 299 a počet výpůjček 478. Internet využilo 32. Stav knihovního fondu byl 2199.

V roce 2012 bylo zaregistrováno 24 čtenářů a z toho do patnácti let 8. Návštěvníci 265 a vypůjčili si 519 knih. Internet navštívilo 14. V knihovně se uskutečnila jedna kulturní akce pro děti z mateřské školy. Stav knihovního fondu byl 2220.

V roce 2013 bylo zaregistrováno 19 čtenářů z toho 3 do patnácti let. Knihovnu navštívilo 336 návštěvníků a vypůjčili si 583 knih. Internet navštívil 1 občan. Kulturní akci navštívilo 36 dětí z mateřské školy. Stav knihovního fondu byl 2247.

V roce 2014 bylo zaregistrováno 32 čtenářů z toho 10 do patnácti let. Knihovnu navštívilo 469 návštěvníků a vypůjčili si 575 knih. Knihy zapůjčené z KKD Vyškov výměnný fond 278. Internet navštívili 4 občané. Uskutečnily se dvě kulturní akce pro děti. Počet vstupů do elektronického katalogu mimo knihovnu byl 157. Stav knihovního fondu byl 2264.

V roce 2015 se zaregistrovalo 37 čtenářů z toho 9 do patnácti let. Knihovnu navštívilo celkem 510 návštěvníků a vypůjčili si 608 knih. Internet nenavštívil nikdo. Zřejmě proto že jej mají doma skoro všichni. Stav knihovního fondu byl 2082. Počet vstupů do elektronického katalogu mimo knihovnu byl 146. Na zakoupení knih pro knihovnu Obecní zastupitelstvo uvolnilo 15.035 Kč. Bylo zakoupeno prostřednictvím knihovny Karla Dvořáčka Vyškov 81 knih. V tomto roce bylo zapůjčeno ve výměnném fondu 258 knih.

V roce 2016 se zaregistrovalo 36 čtenářů z toho 8 do patnácti let. Knihovnu navštívilo celkem 490 občanů. Vypůjčili si celkem 728 knih. Stav knihovního fondu byl 2240 ks. Počet vstupů do elektronického katalogu mimo knihovnu byl 143. Na zakoupení knih pro knihovnu Obecní zastupitelstvo uvolnilo 15.400,- Kč. Prostřednictvím knihovny Karla Dvořáčka bylo zakoupeno 158 knih. Ve výměnném fondu bylo zapůjčeno 189 knih.

V roce 2017 se zaregistrovalo 27 čtenářů z toho 3 do patnácti let. Knihovnu navštívilo 406 občanů. Vypůjčili si 776 knih. Stav knihovního fondu byl 2329 ks. Naučná literatura 453 ks a krásná literatura 1876 ks. Počet vstupů do elektronického katalogu mimo knihovnu byl 108. Na zakoupení knih Zastupitelstvo uvolnilo 16 000,- Kč. Bylo zakoupeno 89 nových knih. Ve výměnném fondu bylo zapůjčeno 301 knih.

V roce 2018 se zaregistrovalo 26 čtenářů z toho 3 do patnácti let. Knihovnu navštívilo 231 čtenářů, vypůjčili si763 knih. Stav knihovního fondu byl k 1.1.2019 2407 ks. Naučná literatura 454 ks, krásná literatura 1953 ks. Počet vstupů do elektronického katalogu mimo knihovnu byl 81. Na zakoupení knih zastupitelstvo uvolnilo 15.000 Kč. Bylo zakoupeno 78 nových knih. Ve výměnném fondu bylo zapůjčeno z Vyškovské knihovny 245 ks knih.

V roce 2019 se zaregistrovalo 19 uživatelů. Knihovnu navštívilo 208 čtenářů, vypůjčili si 692 knih celkem, naučné literatury dospělý 6 knih, krásné literatury dospělých 682 knih a krásné literatury dětem 4 knihy. Stav knihovního fondu byl 2407 knih. Na zakoupení knih pro obecní knihovnu zastupitelstvo městyse uvolnilo 15.115,- Kč. Prostřednictvím knihovny Karla Dvořáčka Vyškov bylo zakoupeno 102 knih. Ve výměnném fondu bylo zapůjčeno228 svazků knih.

V roce 2020 se zaregistrovalo 20 uživatelů. Knihovnu navštívilo 184 čtenářů a vypůjčilo si celkem 525 knih. Stav knihovního fondu byl 1.777 knih. Na zakoupení knih pro obecní knihovnu obecni zastupitelstvo schválilo 15.038 Kč. Prostřednictvím KKD Vyškov bylo zakoupeno 83 nových knih. Ve výměnném fondu bylo zapůjčeno 151 knih.

V roce 2021 se zaregistrovalo 20 uživatelů, z toho do 15. let bylo 5. Knihovnu navštívilo celkem 231 návštěvníků a vypůjčili si celkem 666 knih, z toho 2 knihy naučné literatury pro dospělé, 2. knihy naučné literatury pro děti a krásné literatury pro děti bylo 27 knih. Stav knihovní ho fondu byl 1848 knih. Na zakoupení nových knih pro obecní knihovnu obecní zastupitelstvo uvolnilo 15.054 Kč. Prostřednictvím knihovny Karla Dvořáčka bylo zakoupeno 71 knih. Ve výměnném fondu bylo zapůjčeno 184 svazků knih.

V roce 2022 se zaregistrovalo 34 uživatelů z toho 8 do patnácti let. Knihovnu navštívilo 442 čtenářů a vypůjčili si celkem 1.046 knih. Stav knihovního fondu byl 1.959. Prostřednictvím knihovny Karla Dvořáčka Vyškov bylo zakoupeno 111 nových knih. Ve výměnném fondu bylo zapůjčeno 355 svazků knih. Náklady na pořízení nových knih činily 20.011,-Kč. Kulturní akce dvě a to Děti z Mateřské školy.

21. dubna 2022 byla otevřena nová knihovna pro veřejnost. Dopoledne přišly děti z Mateřské školy. Prohlédly si dětské knihy, každé dítě nakreslilo jeden obrázek a paní učitelky je poslepovaly v takové leporelo, které jsme vystavili v knihovně. Dětí přišlo 16. a dvě paní učitelky. Knihovnu vyzdobili různými obrázky a také na tabuli připevnily historii Mateřské školy od jejich počátků na jaře roku 1947, kdy řídící učitel František Svobodník podává žádost na zřízení Mateřské školy Hvězdlice až do dnešní doby, roku 2022. Na závěr jim pan knihovník předal sladkosti.

28. dubna 2022 ve čtvrtek odpoledne se občané přišli podívat do nové knihovny čp. 168. Zúčastnilo se jich 28.

7. prosince 2022 dopoledne jsem v naší knihovně uspořádal pro děti z Mateřské školy setkání s paní Evou Kalivodovou a jejím pejskem Bety. Děti se dověděly zajímavosti, co pejsci jedí, jak je učit poslušnosti a jiným věcem. Mohly si ji pohladit a také dostaly poučení co všechno pejsek umí. Potom děti vylepily obrázky, co namalovaly ve školce, po stěnách knihovny. Na závěr obdržely cukrovinky.

9. února 2023 ve čtvrtek dopoledne děti z Mateřské školy navštívily obecní knihovnu. Pan ing. Radek Pospíšil si pro děti připravil povídání o tom, jaká zvířátka žijí v našem okolí a také jim přinesl různé lovecké trofeje. Překvapení bylo, když vyběhli z klecí dva pejsci, se kterými si děti pěkně pohrály. Na závěr obdržely nějaké sladkosti.

13. dubna 2023 ve čtvrtek v podvečer se uskutečnila přednáška pana spisovatele Josefa Špidly na téma: Pověsti a příběhy z Vyškovska. Přednášky se zúčastnilo 27 občanů. Dvouhodinové vyprávění se všem velmi líbilo. Po skončení nám pan spisovatel podepsal jeho tři knihy, které máme v obecní knihovně.

14. září 2023 na čtvrtek dopoledne jsem domluvil pro děti z mateřské školy prohlídku kozí farmy ve Starých Hvězdlicích u manželů Bittnerových. Děti dopoledne přijely s  učitelkami autobusem do Starých Hvězdlic. Všichni si prohlédli kozí farmu, kozy si pohladili, proběhli se s nimi po velké louce. Dětí bylo sedmnáct. Kozí bylo méně a také se dětí trochu bály. Před domem Bittnerových se všichni vyfotili a obdrželi cukrovinky. Po necelé hodince farmu opustili a vrátili se pěšky do Hvězdlic. Dětem se výlet velmi líbil.

12. října 2023 ve čtvrtek v 18 hodin jsem pozval do knihovny spisovatele pana Josefa Špidly na přednášku Téma: Vláda a doba Karla VI a Marie Terezie. 300 let od zvolení Karla VI českým králem a 280 let od zvolení Marie Terezie českou královnou. Na přednášku přišlo 28 občanů a dvouhodinové vyprávění všechny zaujalo.

15. listopadu ve středu v 17 hodin se uskutečnila v knihovně beseda s chiropraktikem panem Vinci Lászlem. Na tuto dvouhodinovou besedu přišlo 36 občanů. Dozvěděli se jak se zbavit bolestí hlavy, ramen, kyčlí a kolen bez prášků a injekcí. Jak si pomocí chůze léčit páteř i vnitřní orgány. Na závěr si mohli zájemci koupit jeho knihu: „Zázračná chůze“. Tato beseda všechny velice zaujala, protože pan chiropraktik prakticky na některých dobrovolnících předvedl léčbu těla. Beseda byla podle přítomných velmi zajímavá a poučná. Všichni odcházeli velmi spokojeni.

Ve čtvrtek 7. března 2024 v 18. hodin se uskutečnila v obecní knihovně v Nových Hvězdlicích beseda s RNDr. Petrem Hájkem. Hrozí Zemi nebezpečí z kosmu – Tunguzská událost. Bylo to téma , které se zabývalo možným střetem naší Země s asteroidem nebo kometou. Proč vyhynuli dinosauři, srážka Země s tělesem na začátku 20. století a výhled do budoucna. Sešlo se nás v knihovně dvacet. Děkuji panu Petru Hájkovi a všem přítomným že si udělali čas a přišli do naší krásné knihovny.

Ve středu 13. března 2024 dopoledne přišly děti z Mateřské školy do Obecní knihovny Nové Hvězdlice. Paní Jitka Netolická dětem povyprávěla o spisovateli Josefu Čapkovi. (zemřel 1.4.1945 v 58. letech v Belsenu nacistickém Německu) a předčítala jim pohádku o Pejskovi a Kočičce. Po tom děti vyzkoušela co si z pohádky zapamatovaly. Každému dítěti udělala z balonků podle přání buď pejska nebo kočičku. Ty si v baťůžku odnesly domů. Děti si prohlédly pohádkové knihy. Na závěr setkání jim paní ředitelka předala čtenářské průkazy a každé dítě si vypůjčilo dětskou knihu na doma. Obdržely pamlsky a před polednem se spokojeny odebraly zpět do školky. Bylo to pěkně strávené dopoledne.

Rok 2023

Knihy zakoupené v roce 2023 prostřednictvím knihovny Karla Dvořáčka Vyškov:

Autor Název knihy
Cornwall Victoria Pro čest a lásku
Harrod-Eagles Cynthia Aféry na zámku Ashmore
Bartošová Tereza Klekánice
Howell Hannah Vášnivé vzplanutí
King Stephen Pohádka
Witton Hana Adam ze Zbraslavi a případ královské dcery Elišky
Paris B. A. Vězenkyně
Niedl František Na králův příkaz
Madden-Mills Ilsa Kráska a hráč
Češka Stanislav Sériová vražda
Bowman Valerie Podkoní, nebo vévoda
Kohout Pavel Tajemství
Vondruška Vlastimil Černá lilie
Hieková Šárka Jak chutná naděje
Lejsková-Langová Petra Písnička pro Klaudii
Harvey Gillian Šťastný omyl
Chaput Kerry Dcera krále
Parsley Sarah Trnitá cesta
Castillo Linda Pohřbená tajemství
Lucyk-Berger Chrystyna Magdino znamení
Hogeland Anna Na dlouhé povídání
Cook Lorna Zapomenutá vesnice
Johannsen Anna Dívka na pláži
Henn Carsten Sebastian Pekař příběhů
Cook Robin Vir
Bauer Jan Prokletí domu u dvou růží
Morton Kate Dům u jezera
Jindra Jaromír Karel IV
Steel Danielle Špionka
Preston Douglas J Ďáblův stůl
Moreland Melánie Svatba o Vánocích
Castillo Javier Hra o duši
Bolton S, J Hloubka nenávisti
Durrant Helen H Dvě oběti
Steinbauer Boris Smrtící obhajoba
Vondruška Vlastimil Zásnubní prsten
Adams Marie Dům nového života
Maxwell Cathy Cesta k oltáři
Černucká Veronika Večírek s hořkým koncem
Moreland Melánie Ronanovo srdce
Bomann Corina Barvy krásy
Quick Amanda Dáma s minulostí
Cussler Clice Ďáblovo moře
Jackson Lisa Dívka, která přežila
Brill Lan Chip a Dale
Wysoczaňska Barbara Nacistova snoubenka
Novotná Martina Svědectví uloupené dýky
Rimmer Kelly Varšavský sirotek
Mašková Eva Vražedné předsudky
Ciprová Oldřiška Kůň a já
Jacobi Charlotte Parfumerie Douglas
Jacobi Charlotte Parfumerie Douglas
Bryndza Robert Ďáblova cesta
Hlavinková Lucir Mnohokluk
Bomann Corina Barvy krásy
Grmolec Zdeněk Ghetto ve stínu zločinu
Devátá Ivanka Gerbešín a hezouni
Carrlland Barbara Mise v Monte Carlu
Theils Lone Mlčet jako hrob
Perkins Ela Anglické chůvy 1
Perkins Ela Anglické chůvy 2
Vondruška Vlastimil Lucemburská epopej
Steel Danielle Temná strana
Deveraux Jude Tajemná vražda
Thomas Jo Za italským snem
Kinney Jeff Deník malého poseroutky
Pawlowská Halina Užívej života
Brown Sandra Ztraceni v divočině
Žáček Jiří Nejmilejší pohádky
Collins Megan Rodina na zabití
Buchanan Tracy Kruh pochybnosti
Janečková Klára V pasti
MacGregor Jak se zasnoubit s hrabětem
Kleypas Lisa Zimní naděje

Rok 2022

Knihy zakoupené v roce 2022 prostřednictvím knihovny Karla Dvořáčka Vyškov:

Autor Název knihy
Parsons Tony Žena bližního tvého
Cartland Barbara Tajemná služebná
Bomann Corina Barvy krásy
Jakoubková Alena Maminka vaří líp, miláčku
Stainforth Alexander Něžná náruč větru
Waldon Lacie Poslední let
Chase Loretta Lynda Nesnesitelný vévoda
Brown Alexandra Vůně léta
Horová Marie Pro oči nevidím
Moreland Melanie Struny srdce
Pawlovská Halina Zájezd snů
Marsons Angela Vražedná mysl
Martin Holly Svítání nad Safírovým zálivem
Allain Suzanne Dopis slečny Sophie
Korte Valerie Nečekej, až vyjde slunce
Roberts Nora Stejná jako ona
Ward Penelope Anti-přítel
Welling Nora Vše, co k tobě cítím
Kaufmann Georgia Návrhářka z Paříže
Feldmann Ellen Živí a ztracení
Maxim Beate Vražda ve Vídni
Jakoubková Alena Manžel a záhadná blondýna
Keleová-Vasilková Táňa Slzy a smích
Kodiak Frank Amissa
Eidler Petr Přerušený řetězec
Čekanová Andrea Nebezpečné dezerty kateřiny A
McDonald Christina Za každou lží
Givney Rachel Tajemství mého otce
Smith Wilbur A Tajemné dědictví
Dán Dominik Kníže Smrt
Beran Ladislav Panoptikum města Písku
Edvisson Anki Sněžný anděl
Castillo Javier Ztracená v bílém šumu
Mofina Rick Hledejte ji
Harrod-Eagles Cynthia Tajemství zámku Ashmore
Názlerová Renáta Osudová žena
Novotná Martina Prokletí hradu Mydlovar
Kleypas Lisa Ďábel v přestrojení
MacGregor Janna Vévoda v pravý čas
Viiiewegh Michal Děravé paměti
Češka Stanislav Podezřelá smrt
Bělonožník Zdeněk Cyklo P
Beran Ladislav Lákavá nabídka ke zločinu
Sullivan Mark T Poslední zelené údolí
Prettin Anne Příliv a odliv
Vondruška Vlastimil Ďáblova čísla
Kent Minka Dívky z lesů
Hughes Kathryn Tajemství
OGorman Sian Stále s tebou
Hurdová Veronika Moje milá smrti
Granger Ann Prvotřídní vražda
Kinney Jeff Deník malého poseroutky
Steinbauer Boris Neřád
Spark s Nicholas Návrat
Niedl František Štvanice
Steel Danielle Beauchamp Hall
Špidla Josef Pověsti a příběhy z Vyškovska

Rok 2021

Knihy zakoupené v roce 2021 prostřednictvím knihovny Karla Dvořáčka Vyškov:

Autor Název knihy
Carson Scott Chlad
Moore Jonathan Noční trh
Hilton L. S. Ultima
Weinberg Kate Ulejváci
Cílek Roman Dědičný hřích
Fein Louise Dcera říše
Andrews Ivana Deník Marie K
Kubát Luděk Přísaha
O Neal Barbara Jak se dědí tajemství
Nesbo Jo Žárlivost a jiné povídky
Oliver Sophie Grandhotel Schwarzenberg
Fojtová Věra Padlí andělé
Kalivodová Michaele Zuzka v šatech svátečních
Barelli Natalie Hospodyně
Gould-Bourn James Když panda tančí
Trpková Kristýna Rozsudek smrti
Reichs Kathy Falešné kosti
Beran Ladislav Slzy galerky
Vondruška Vlastimil Královražda na Křivoklátě
Quinn Susana V zajetí klamu
Francis Felix Krize
Jarecki Amy Lady a velitel
Serie Rebecca Za pět let
Score Lucy Na vlásku
Černucká Veronika Dům na konci cesty
Koubková Zuzana Koniášův klíč
Viewgh Michal Zrušený rok
Petterson James Jasný cíl
Whitton Hana Zdislava z Lamberka
Lupton Rosamund Tři hodiny
Nachtmanová Petra Sesterská bouře
Chadwick Elizabet Irská princezna
Novak Brenda Tajnosti a lži
Stonex Emma Strážci majáku
Henry Emily Letní sázka
Beran Ladislav Vrah, který se bál sám sebe
Klevisová Michaela Prokletý kraj
Leigh Eva Nvždy tvůj hrabě
Tyler Anne Rusovláska u cesty
Jirglová Petra Všechno nejlepší Anno
Bauer Jan Papežova dcera
Ludvíková Jitka Případ čurací panny
Stabenov Dane Černé zlato
Harmel Kristin Vinařova žena
Eidler Petr Případ Aleny Struskové
McCreight Kimberly V dobrém i zlém
Bauer Jan Zamilované královny
Mužíková Michaela Vraždy s odstupem
Vondruška Vlastimil Křišťálový klíč IV
Stainforth Alexander Falešná společnice
Jemes Eloisa Nevhodná partie
Valognes Aurélie Snachy za všechny prachy
Fields Helen Dokonalý zločin
Niedl František Inspektor s velkým mozkem
Gardner Lisa Hledej mě
Sirotková Soňa U dvora římského krále Josefa
Cílek Roman Když zpívají labutě
Meacham Leila Vážka
Vondruška Vlastimil Spiknutí oběšenců
Keleová-Vasilková Táňa Julinčina pekárna
Granger Ann Nedokončená vražda
Silva Daniel Řád
Beran Ladislav Četnická pátračka versus galerka
Bauer Jan Levoboček Rožmberků
Chase Loretta Lynda Vévoda v zářivé zbroji
Minier Bernard Údolí

Rok 2020

Knihy zakoupené v roce 2020 prostřednictvím knihovny Karla Dvořáčka Vyškov:

Autor Název knihy
Valková Tanya Arabská princezna
Gillerová -Brezníková Katarína Dubnové slunce
Michaelides Alex Mlčící pacientka
L Amour Louis Varovný výstřel
Forsyth Fraderick Liška
Kinsella Sophie Láska na splátky
Link Charlotte Zmizení
Enoch Suzanne Všude samý Skot
Mitchell Caroline Pravda a lži
Pfluger Andreas Nikdy
Švejnohová Hana Mrcha jemně uzená
Trenow Liz Láska a válka
Vondruška Vlastimil Křišťálový klíč III.
Gregory Philippa Poslední z Tudorovců
McGoldrick May Rebelka z Vysočiny
Simone Sierra Americká královna
Ptáčková Jindřiška Pod jabloní
Epstein Jennifer Cody Říše divů
Walker Karen Thomson Snílci
Rollins David Mexický pat
Vondruška Vlastimil Pomsta bílého jednorožce
Taylor Kathryn Dunmor Castie
Weaver Tim Nikdo není doma
Cartland Barbara Nepolíbená nevěsta
Thun-Hohenstein Miriam Tajemství osudu
Gregory Philippa V nejistých vodách
Kasten Mona Doufat znovu
Cílek Roman Jedenáct smrtelných hříchů
Roper Richard Mít pro co žít
Jacobs Anne Venkovské sídlo
Marshall Laura Žádost o přátelství
Moriarty Sinéad Sedm dopisů z lásky
Keleová-Vasilková Táňa Slib
Cole Daniel Konec hry
Valpy Fiona Moře vzpomínek
Castillo Linda V troskách tornáda
Läckberg Camilla Ženy bez slitování
Wilson Teri Odmaskovaná Julie
Lapena Shari Jeden z nás
Niedl František Já rytíř
Vondruška Vlastimil Křišťálový klíč
Probst Jennifer Miluj mě vším
Thilliez Franck Strach
Skočíková Mirka Kdo věří na zázraky
Moyes Jojo Schovej mě v dešti
Penny Louise Břicho nestvůry
Robb J.D. Nebezpečné známosti
Moran Kely Osudové setkání
Rimmer Kelly Matčino vyznání
Vondruška Vlastimil Mstitel z Jenštejna
Whitton Hana Sága roduReissových
Benková Jana Slunečnice
Putney Mary Jo Lady v přestrojení
Braithwaite Oyinkan Má sestra je sériový vrah
Knight Renee Osobní asistentka
Benková Jane Uličnice
Steel Danielle Jako v pohádce
Stevens Amanda Probuzení
Voosen Roman Sněhurčina rakev
Harris Brooke Když jsi odešel
Hunter Cara Není úniku
Abbott Megan E Horečka
Houserová Eva Most do záhrobí
Jenkins Victoria Dívky na vodě

Rok 2019

Knihy zakoupené v roce 2019 prostřednictvím knihovny Karla Dvořáčka Vyškov:

Autor Název knihy
Matoušek Vladimír Smrt ve službách zákona
Jarecki Amy Pohledný horal
Vondruška Vlastimil Právo první noci
Stručovský Martin Zavátá sněhem
Hancock Penny Myslela jsem, že tě znám
Beran Ladislav Někdo z vás je vrah, pánové
Jones Sandie Matčina hra
Jones Sandie Nejlepší ženská
Harrison Nicola Osudové léto
Gibney Patricia Andělé smrti
Parsons Tony Třináctá oběť
Boije af Gennas Louise Krvavý květ
Roberts Nora Stejně se vrátíš
Jacobs Anne Venkovské sídlo
Moriarty Liane Úplně cizí lidé
Vondruška Vlastimil Kronika zániku Evropy
Enoch Suzanne Ďábel nosí kilt
Gruber Václav Hlavně ať ti udělá dítě
Hill Edvin Chata u jezera
Pegán Camille Málo času na život
Probst Jennifer Miluj mě jakkoli
Hoover Colleen Na obtíž
Fenwick Liz Návrat do Comwallu
Chamberlain Diane Nutné lži
Alexander V. S. Ochutnávačka
Roberts Nora Okno do nebe
Niedl František Pach krve
Raabe Melanie Pravda
Hoang Helen Rovnice lásky
Salivarová Zdena Setkání v Bílém domě s vraždou
Dán Dominik Venuše ze zátoky
Bauer Jan Záhady pro rychtáře
Howell Hannah Zachránce z Vysočiny
Wold Lene Zločin beze cti
McClure Ken Lovec myšlenek
Overton Hollie Za zdmi
Cimický Jan Běh na dlouhou trať
Taylor Kathryn Příběh srdce
Ellwood Nuala Den, kdy se to stalo
Deveraux Jude Splněné sny
Harris Sarah J. Barva vraždy Bee Larkhamové
Feeney Alice Občas lžu
Parker Miriam Srdce mezi vinicemi
Laurens Stephanie Hrozba
Tyce Harriet Krvavý pomeranč
Roberts Nora Když přijde soumrak
Cordy Michael Ďáblovo písmo
Jacobs Anne Venkovské sídlo
Gabaldon Diana Ledový dech
Vondruška Vlastimil Křišťálový klíč
Bryndza Robert Chladnokrevně
Nesvadbová Barbara Momentky
Kepler Lars Lazar
Fielding Joy Špatná dcera
Boček Evžen Aristokratka a vlna zločinnosti na zámku Kostka
Kieman Olivia Bez dechu
Hamarová Darina Slzy muže
CaldweliChristi Čest ničemy
Benková Jana Druhá šance, lásko
Niedl František Rozervané království
Jakeman Jo Náš manžel
Patterson James Hodina pravdy
Smith Wilbur A. Kořist
Andrews Ivana Otoč se tváří ke slunci
Clark Mary Higgins Přede mnou se neschováš
Vondruška Vlastimil Husitská epopej VIII.
Vondruška Vlastimil Duch znojemských katakomb

Rok 2018

Knihy zakoupené v roce 2018 prostřednictvím knihovny Karla Dvořáčka Vyškov:

Autor Název knihy
Enoch Suzanne Jeho lordstvo
Laurens Stephánie Na příkaz dámy
Hoover Colleen Námi i to končí
Janečková Klára Pád do tmy
Cantland Barbara Dotkni se hvězd
Kessler Leo T-Force
Jeffries Sabrina Ve vichru
Davouze Marta Vikend s Miriam
Johnson Alisse Cudná hříšnice
Uher František Nahá žena
Nachtmanová Petra Karibská láska
Lundberg Sofia Červený adresář
Trbušek Martin Pátý kámen
Logan T. M. 29 vteřin
Callen Gayle Touha statného Skota
Haruki Murakami Komturova smrt
Keleová-Vasilková Táňa Sítě z pavučin
Bill Clinton a James Patterson Pohřešuje se prezident
Oram Lelly Šťastně až na věky
Jeffries Sabrina Vášnivý duel
Třeštíková Radka Osm
Cole Daniel Loutkař
Niedl František Inspektor Prevít
Lindsey Johanna Nádherná bouře
Pagán Camille Žij, dokud to jde
Robb J. D. Schůzka s ďáblem
Scott Amanda Únos šlechtičny
Hanibal Jiří Hon na motýly
Theils Lone Žena, po které se slehla zem
Dušek Milan Minulosti neutečeš
Cartland Barbara Nenadálá Láska
Howell Hannah Hříšný lord Julian
Pitnerová Vlasta Rézinka
Bolton S. J. Temné říční proudy
Kleypas Lisa Setkání s cizincem
Bým Petr Vražda v dívčí garsoniéře
Hendryx Grady Exorcismus mé nejlepší kamarádky
Moretti Kate Mizející rok
Constantine Liv Poslední paní Parrishová
Vondruška Vlastimil Oldřich s Chlumu
Mankell Henning Švédské holinky
Aubray Camille Vařila jsem pro Picassa
Granger Ann Taková je vražda
Němeček Jaroslav Čtyřlístek na nebezpečném ostrově
Hülsmann Petra Čokoládový průšvich
Vondruška Vlastimil Dračí náhrdelník
Gillerová-Brezníková Katerina Cizí ložnice
Alinutt Luke Nebe je naše
Beran Ladislav Případ pro kriminálku
Eidler Petr Smrt konvertity
Jeffries Sabrina V bouři
Way Camilla Kamkoli půjdeš
Pawlowská Halina Zase zoufalé ženy dělají zoufalé věci
Douglas Donna Sestřičky v nesnázích
Kallentoft Mons Lovci ohně
Haran Elizabeth Za jasné noci
Petterson James Šestnáctá lež
Jarecki Amy Neústupný horal
Češka Stanislav Případ českého knížete
Vondruška Vlastimil Jičínské pole mrtvých
Brenner Jamie Věčné léto
Vondruška Vlastimil Husitská epopej VI.
Cole Daniel Hadrový panák
Grisham John Píšťalka
Niedl František Království meče
De la Motte Anders Konec léta
Mikšíková Karolína Život, na který metr nestačí
Glasgow Kathleen Dívka na kusy
Rimmer Kelly Když jsem tě ztratila
Clark Mary Higgins Nezavírej oči
Roberts Nora Stále v tvém stínu
Hein Mirja Vyprahlá země
Javořická Vlasta Granáty

Rok 2017

Knihy zakoupené v roce 2017 prostřednictvím knihovny Karla Dvořáčka Vyškov:

Autor Název knihy
Mank ell Hering Italské boty
Searles John Nebudete se bát ničeho zlého
Pylor C. L. Zmizeký
Bussi Michel Černé lekníny
King Stephen Colorádo Kid
Brotan Valerie Náhodně hraběnkou
Fenwick Liz Pod nebem Comwallu
Hermannová Irena Dobré duše
Look Eileen Se záští
Cimický Jan Kamarádi
Madeleine Laura Cukrářova dcera
Keller Leo Vražedná past
Whitton Hana Jak nemít na pikniku o jeden sendvič míň
jeffries Sabrina Nebezpečné poslání
Mejia Mindy Nebudu vším, čím mě chceš mít
Mc Kinley Tamara Slibuji ti, Annabelle
Beverley Jo Vikomt se musí ženit
Cabot Meg Jak potvrdit lásku
Jefferies Dinah Krámek s hedvábím
Peetz Monika Jedna + 1
Chalupová Lenka Ptačí žena
Hanka Zdeněk Střípek malachitu
Kalentoft, Mons Zeměbouře
James Peter Hon se smrtí
Köornerová Hana Marie Císařská vyhlídka
Vondruška Vlastimil Husitská epopej
Quinn Julia Tajnosti sira Richarda
Howell Hennah Výkupné z Vysočiny
Meacham Leila Titáni
Leavitt Lindsey Sbohem princové
Gideon Melanie Měsíční údolí
Cartland Barbora Domov lásky
Dobrylovský Jiří Nevinný bratrovrah
Černucká Veronika Půlnoční vrah
Swatman Clare Než odejdeš
Esposito Chloé J. Šílená
Vondruška Vlastimil Vzpoura goliardů
Logen T. M. Lži
Flint Sarah Maminčin mazánek
Nesvadbová Barbora Laskonky
Bryndza Robert Noční lov
Oliva Alexandra Poslední
Johnson Alissa Jako pravá dáma
Carol James Oběť
Dubow Charles Dívka v měsíčním světle
Šoltész Pavel Případ dětinského dědice
Bomann Corina Vůně jasmínu
Lapena Shari Manželé od vedle
Petráčková Zuzana Hledám tě
Quick Amanda Eclipse Bay
Cartland Barbara Láska v ohrožení
Way Margaret Prokletý ráj
Duniop Rory Co jsme si neřekli
Bambas Petr Podivné vraždy
Nesbo Jo Žízeň
Gentry Amy Dcera někoho jiného
Rees Tracy Jdi za štěstím
Sawyer Robert J. Kvantová noc
Beran Ladislav Rendez - vous s vrahem
Leavitt Lindsey Královské překvapení
Groff Lauren Osudy a běsy
Vondruška Vlastimil Dobroninské morytáty
Mcintosh Fiona Tajemství parfému
Vondruška Vlastimil Nitranská brána smrti
Pataki Alison Sisi
Temple Emma Zpěv Maora
Bonda Katarzyna Dívka o půlnoci
Cílek Roman Bičování mrtvého koně
Jeffries Sabrina Odhalena láskou
Wood Barbara Země odpoledního slunce
Benková Jana Čistá láska
Erskine Barbara Spáčův hrad
Macomber Debbie Návraty domů
Cimický Jan Za plotem

Rok 2016

Knihy zakoupené v roce 2016 prostřednictvím knihovny Karla Dvořáčka Vyškov:

Autor Název knihy
Rushton Abbie Odpusť mi, Megan
Robošová Barbora Kdo políbí Terezu
Fenwick Liz Aféra v Comwallu
Pawlowská Halina Cesta za láskou
McIntosh Fiona Slavíčí píseň
Jeffries Sabrina Umění hříchu
Q1uick Amanda Dokud nás smrt nerozdělí
Callen Gayle Skandální zásnuby
Wiseman Ellen Marie Tmavé stěny Willardu
Casttillo Linda Střípky ticha
Kovářová Daniela Mrtvá z golfového hřiště
Spielman Lori Nelson Sladké odpuštění
Backman Frederik Tady byla Britt-Marie
Whitton Hana Prsten princezny Judity
Uher František Dravec
Quick Amanda Volání sirén
Latham Julia Rytíř tajného bratrstva
Kuťák Jaroslav Strašidla z Woodlandu
Dán Dominik Krev není voda
Körnerová Hana Marie Dlouhá cesta
Vondruška Vlastimil Husitská epopej III.
Vondruška Vlastimil Husitská epopej IV.
Keleová-Vasilková Táňa Touhy
Enoch Suzanne V moci lásky
Tremayne Peter Pavoučí síť
Němeček Tomáš Karel IV. Očima opata Neplacha a Rytíře Smila
Denková Melita Prvorozený
McKinley Tamara Příslib naděje
Reilly Matthew Turnaj
Donaldson Juliane Panství Edenbrooke
Matthews Beryl Otevřené dveře
Lutz John Skládačka
Campion Emma Milostný trojúhelník
Scanian Patricia S láskou tvá
Garcia Cay Za zdmi paláce
Češka Stanislav Nezralá vražda
Houserová Eva Projekt Sandrina
Cartland Barbara Milenci v Londýně
Lowell Elizabeth Všem na očích
Češka Stanislav Případ forchheimského rádce
Lindsey Johanna Bouřlivé vyznání
Laurens Steohanie V patách Elize Cynsterové
Quick Amanda Pokřivená zrcadla
Sund Erik Axi Skleněná těla
Rottová Inna Případ andělské košile
Jeffries Sabrina Anděl smrti
Becker Emma Alice
Bannalec Jean-Luc Bretaňské zlato
Sheridan Mia Leova šance
Chadwick Elizabeth Zimní koruna
Patterson James Podezřelý č. 1
Walden Laura Skrýš na konci útesu
Grezková Otilie K. Vzpoura plyšového medvídka
Bussi Michel Vážka
Richman Alyson Kabinet milostných dopisů
Atmentrout Jennifer L. Neohlížej se
Williams Stephen Dívka, která si říkala Tuesday
Kearsley Susanna Zimní moře
Probst. Jennifer Hledání dokonalé lásky
Hoffman Alice Muzeum prazvláštních věcí
Hawkins Paula Dívka ve vlaku
Hunter Jillian Hraběnčino přiznání
Roberts Nora Náhlá vzplanutí
Pospíšilová Jarmila Pod hvězdou bláznů
Contreras Claire Kaleidoskop srdcí
Vondruška Vlastimil Mrtvý posel
Duddle Jonny Piráti odvedle
Macmillan Gilly Spálená obloha
Marenco Susan Barbie tenistka
Patterson James Šťastné a veselé
Heran Elizabeth Opálová poušť
Cubeca Karel Kawa 9
Watt Peter Daleko za obzorem
Jäckel Karin Isis, kněžka noci
James E. L. Grey

Rok 2015

Knihy zakoupené v roce 2015 prostřednictvím knihovny Karla Dvořáčka Vyškov:

Autor Název knihy
Baukes Lauren Dívka, která se třpytila
Dubell Richard Hněv nebes
Coben Harlan Chybíš mi
Fenwick Liz Dům v Cornwallu
Mendózová Jindřiška Meč a dívka z Herštejna
Jedlička Ivan Milan Doznání svůdné slečny
Ashworth Adele Zamilovaný vévoda
Ashford Jane Manželství s cizincem
Tremayne Peter Vykoupení krví
Webb Holly Emily Pirková a začarované dveře
Brezina Thomas Případ pro tebe a klub tygrů 1
Brezina Thomas Případ pro tebe a klub tagrů 2
Brezina Thomas Barbie odvážná princezna
Brezina Thomas Superhrdinka Barbie
Pearse Lesley Unesená
Jackson Lisa Strach zemřít
Harasimová Markéta Vražedná vášeň
Benková Jana Malinový sen
Bauer Jan Císař táhne do války
Tomášková Petra Vražda za zásluhy
Sheridan Mia Leo
Jakoubková Alena Než milenec na střeše - lepší manžel v hrsti
Jakoubková Alena Zvonilka
Jakoubková Alena Barbie: Princezna a zpěvačka
Patterson James Já, srandista
Sacher Richard První láska
Lindsey Johanna Láska si tě najde
Lyndon Robert Císařský oheň
Christie Agatha Brána osudu
Caletti Deb Odešel
Jeffries Sabrina Uloupená láska
Stepnova Marina Lvovna Lazarovy ženy
Quit Amanda Stíny minulosti
Deveraux Jude Proměny srdce
Schwabiková Kateřina Cesta dětí do staletí
Vondruška Vlastimil Letopisy královské komory VI
Viewegh Michal Zpátky ve hře
Kepler Lars Stalker
Minte-König Bianka Láska přes mobil
Vondruška Vlastimil Husitská epopej
4 strašidelné příběhy Čtyřlístku
Řeháčková Věra Nevím, kdo jsem
Hannah Sophie Bludná sdělení
Knight Michelle Najděte mě
Lindström Inga Srdci neporučíš
Vondruška Vlastimil Zločin na Bezdězu
Erskine Barbara Nejtemnější hodina
Pyron Bobbie Cesta domů
Oseman Alice Solitaire
Pawlovská Halina Ulovila jsem ho v buši
Poznanski Ursula Pět
Di Fulvia Luca Dívka, která se dotkla nebe
Rožnovská Lenka Kouzelný mlýnek
Lafferty Linda Krvavá hraběnka
Barbie: Odvážná princezna
Weir Andy Marťan
Vondruška Vlastimil Ďáblův sluha
Češka Stanislav Smrt expremiérky
Ballantyne Lisa Kdo je bez viny
Beverley Jo Nestoudná hraběnka
Beverley Jo Hedvábná smyčka
Cartland Barbara Falešná nevěsta
Darke Tanjas Spoutaná křídla
Hammerovi Liselotte a Soren Dívka z Ďáblova močálu
Jakoubková Alena Prodám manžela zn. Spěchá
Keleová - Vasilková Táňa Kouzlo všednosti
Laurenová Christina Vášnivý svůdník
Niedl František Krajina nočních jezdců
Riedová Emma Královské intriky
Rottová Inna Konec milovníka žen
Scott Amanda Svatba z donucení
Vondruška Vlastimil Román o růži
Vondruška Vlastimil Husitská epopej
Woodová Barbara Bílá žena
Egmont Barbie a květinová princezna
Brezina Thomas Případ pro tebe a Klub tygrů
Drijverová Martina Ztracený trpaslík aneb procházka českými a moravskými jeskyněmi
Green John Příliš mnoho Kateřin
Král Zdeněk Drakouni
Mlynářová Marcela Dokud držím po hromadě
Allirand Lucille Scoubidou

Rok 2014

Knihy zakoupené v roce 2014 prostřednictvím knihovny Karla Dvořáčka Vyškov:

Autor Název knihy
Dean A. M. Ztracená knihovna
McGamy, Katie Překroč svůj stín
Galen Shana Lord a lady v utajení
Burrowes Grace Hrabě z Balfouru
Stevens Amanda Prorok
Bauer Jan Rožumberské dědictví
Penny Louise Zátiší
Jacg Christian Kleopatra
Schulman Ninni Dívka se sněhem ve vlasech
Hoover Colleen Ztracená naděje
Stap Sophie van der Dívka s devíti parukami
Vondruška Vlastimil Smrt ve Vratislavi
Keleová-Vasilková Táňa Lék na smutek
Moyes Jojo Než jsem tě poznala
Heywood Carey On

Rok 2013

Knihy zakoupené v roce 2013 prostřednictvím knihovny Karla Dvořáčka Vyškov:

Autor Název knihy
Cornwell, Patricia Daniels Mrtvá beze jména
James. E. L. Padesát odstínů šedi
James. E. L. Padesát odstínů temnoty
Hocking Amanda Rozpolcení
Gier Kerstin Zelená jako smaragd
Hocking Amante Dědička
Quick Amanda Tajuplná zahrada
Scanian Patricia Vše pro lásku
Macomber Debbie Penzion růžový přístav
Hocking Amante Boj o trůn
Giordano Mario Apokalypsa
Benkeová Jana Máš, cos chtěl miláčku!
Frazier Lan Deník sprosté matky
James E. L. Padesát odstínů svobody

Máme knihy z výměnného fondu z Vyškova asi sto dvacet knih.

Rok 2012

Knihy zakoupené v roce 2012 prostřednictvím knihovny Karla Dvořáčka Vyškov:

Autor Název knihy
Eckhardt Klaus V Agia Galíni číhá smrt
Ger Kerstin Modrá jako safír
Diffenbaugh, Vanessa Řeč květů
Rendell Ruth Démon v krabičce
Cartland Barbara Síla lásky
Lažanská Iveta Přes překážky bez porážky
Small Betrice Pouta vášně
Wallace Edgar Anděl hrůzy
Hájková Veronika Pes ve městě, aneb, peklo a půvaby druhého dospívání
Conner Beverly Mrtvá minulost
Gier Kerstin Rudá jako rubín
Děti lásky
Kaye Robin Dobré ráno lásko
Hunter Jillan Vévodovo pokušení
Urbaníková Eva Vztahová níže
Kinsella Sophie Dokonalá nevěsta
Laurens Stephanie Muž ve stínu
Jindra Svitáková Znáte naše svátky?
Mlateček a spol. Hvězdlice dějiny a současnost
Junior Kdo bydlí v lese
Bezzel Einhard Ptáci
Wilhem a Dorothee Eisenreichovi Rodinný průvodce přírodou
Doležalová Alena Domácí krabičková dieta
Salembier Philippe Bajky
Mžiková Marie Napoleon a jeho doba
Mojmír Horyna a spol. Valdštejnský palác v Praze

V roce 2011 navštívilo knihovnu 299 občanů. Vypůjčili si 478 knih.
Internet byl navštíven 32 krát.
V roce 2012 navštívilo knihovnu 265 občanů. Vypůjčili si 519 knih.
Internet byl navštíven 14 krát.

Rok 2011

Knihy zakoupené v roce 2011 prostřednictvím knihovny Karla Dvořáčka Vyškov:

Autor Název knihy
Parker, Robert B. Město neřesti
Quinn Julia Ztracený vévoda Wyndhamu
Birkner-Mahler, Freda Tajemství perlového náhrdelníku
Bittnerová Vlasta Lakomci a sobci
Verčimák Ján Svítání
Pospíšilová Marie Zločin mezi obrazy
Christie Agatha Vražda v Mezopotámii
Řeháčková Věra Dívka s cizí tváří
Laurens Stephanie Svéhlavá nevěsta
Keller Leo Štvanci
Jeffries Sabina Skotova zajatkyně
Howard Linda Strážce úsvitu
Alexander Victoria Seznam manželů
Lutz John Mistr X
Medeiros Teresa Unesená nevěsta
Henryková Jitka Klec
Russell Craig Vraždy podle Grimmů
Quick Amanda Až na dno
Bittnerová Vlasta Za hřích lásky
Jackson Lisa Chladná krev

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově nám zapůjčuje knihy, tzv. výměnný fond. V nynější době máme k dispozici 111 ks.

V naší knihovně je umístěno tři tisíce knižních titulů.