Kalendář kulturních akcí

Rok 2018

Termín Akce Pořadatel
leden Koncert Kyjovského komorního orchestru /Domov Hvězda/ Kulturní komise
26.1.2018 Sportovní ples /sál KD/ Sportovní klub
17.2.2018 Ostatky, průvod obcí Hasiči NH
17.3.2018 Dětský karneval /sál KD/ Kulturní komise
duben 2018 Turnaj ve stolním tenise /sál KD/ Sportovní klub
30.4.2018 Pálení čarodějnic v Nových i ve Starých Hvězdlicích SK, Hasiči NH, OS SH, Hasiči SH
červen 2018 Dětský den s programem /hřiště SK/ Kultur. komise, SK, Hasiči NH
červen 2018 Dětský den /Staré Hvězdlice u buněk/ Hasiči SH
červen 2018 VEPŘCUP - turnaj v malé kopané Sportovní klub
5.-6.7.2018 Starohvězdlické hody /náves SH/ Hasiči SH
červenec 2018 Letní tábor pro mládež z Hvězdlic Hasiči NH
27.-29.7.2018 Hodové slavnosti v Nových Hvězdlicích OS Slovan, SK
srpen 2018 Ukončení prázdnin /myslivecká chata/ Myslivecké sdružení
září 2018 Loučení s létem /Staré Hvězdlice u buněk/ OS SH
září 2018 Turnaj v nohejbale - hřiště Sportovní klub
říjen 2018 Meziuliční turnaj v malé kopané /hřiště/ Sportovní klub
říjen-listopad Přednáška s posezením Farnost Hvězdlice
listopad 2018 Dušičkové svícení /hasička NH/ Hasiči NH
listopad 2018 Dušičková světélka /SH u buněk/ Hasiči SH
9.11.2018 Tradiční setkání seniorů /sál KD/ Kulturní komise
listopad 2018 Sousedské posezení v přísálí KD Hasiči NH
2.12.2018 Rozsvěcení vánočního stromu /náves NH/ Kulturní komise, hasiči NH
prosinec 2018 Výroba vánočních ozdob a rozsvícení vánočního stromu ve SH OS SH
prosinec 2018 Sousedská slezina s hudbou Hasiči NH
15.12.2018 SNĚHULACUP - turnaj v malé kopané /hřiště SK/ Sportovní klub
25.12.2018 Turnaj v nohejbale /tělocvična/ Sportovní klub
31.12.2018 Rozloučení s rokem 2016 /hasička ve SH/ OS SH
31.12.2018 Silvestrovské posezení /sál KD/ Sportovní klub

Kulturní kalendář bude čtvrtletně upřesňován a doplňován.

Zkratky

NH - Nové Hvězdlice
SH - Staré Hvězdlice
OS - občanské sdružení
SK - sportovní klub
ČSŽ - český svaz žen
KD - kulturní dům