Kalendář kulturních akcí

Rok 2019

Termín Akce Pořadatel
16. březen 2019 II. hvězdlický košt slivovice, Večer s cimbálem Sportovní klub, OS Slovan
30. březen 2019 Dětský karneval - sál KD Kulturní komise
Duben 2019 Turnaj ve stolním tenise / sál KD/ Sportovní klub
30. duben 2019 Pálení čarodějnic v Nových i ve Starých Hvězdlicích ČSŽ, Sportovní klub, OS SH
25. květen 2019 Dětský den s programem /hřiště SK/ Kultur. komise, SK, Hasiči NH
červen 2019 Dětský den /Staré Hvězdlice u buněk/ OS SH
červen 2019 VEPŘCUP - turnaj v malé kopané Sportovní klub
4.-6.7.2019 Starohvězdlické hody /náves SH/ Hasiči SH, OS SH
26. - 28.7.2019 Hodové slavnosti v Nových Hvězdlicích OS Slovan, SK
srpen 2019 Ukončení prázdnin /myslivecká chata/ Myslivecké sdružení
září 2019 Loučení s létem /Staré Hvězdlice u buněk/ OS SH
září 2019 Turnaj v nohejbale - hřiště Sportovní klub
říjen 2019 Meziuliční turnaj v malé kopané /hřiště/ Sportovní klub
říjen 2019 Maškarní bál pro dospělé /sál KD/ OS Slovan
listopad 2019 Uspávání broučků Hasiči NH
listopad 2019 Dušičková světélka /SH u buněk/ OS SH
listopad 2019 Tradiční setkání seniorů /sál KD/ Kulturní komise
listopad 2019 Sousedské posezení v přísálí KD Hasiči NH
l. prosince 2019 Rozsvěcení vánočního stromu /náves NH/ Kulturní komise, hasiči NH
prosinec 2019 Rozsvícení vánočního stromu ve SH OS SH
prosinec 2019 SNĚHULACUP - turnaj v malé kopané /hřiště SK/ Sportovní klub
25. 12. 2019 Turnaj v nohejbale /tělocvična/ Sportovní klub

Kulturní kalendář bude čtvrtletně upřesňován a doplňován.

Zkratky

NH - Nové Hvězdlice
SH - Staré Hvězdlice
OS - občanské sdružení
SK - sportovní klub
ČSŽ - český svaz žen
KD - kulturní dům