Kalendář kulturních akcí

Rok 2022

Termín Akce Pořadatel
25.2.2023 5. Hvězdlický košt pálenek SK Hvězdlice
1.4.2023 Turnaj ve stolním tenise
24.6.2023 Vepřcup
3.6.2023 Dětský den

Kulturní kalendář bude čtvrtletně upřesňován a doplňován.

Zkratky

NH - Nové Hvězdlice
SH - Staré Hvězdlice
OS - občanské sdružení
SK - sportovní klub
KD - kulturní dům
KuKo - kulturní komise