Kalendář kulturních akcí

Rok 2020

Termín Akce Pořadatel
pátek 17.1.2020 Sportovní ples /sál KD/ Sportovní klub
15.2.2020 Ostatky Hasiči NH
22.2.2020 Dětský karneval /sál KD/ Kulturní komise
29.2.2020 Košt pálenek /sál KD/ Sportovní klub
14.3.2020 Turnaj ve stolním tenise /sál KD/ Sportovní klub
21.3.2020 Posezení u cimbálu OS Slovan
duben 2020 Velikonoční dílnička OS Slovan
30.4.2020 Pálení čarodějnic v Nových i ve Starých Hvězdlicích KuKo, Sportovní klub Hasiči SH
30.5.2020 Dětský den s programem /hřiště SK/ KuKo, SK, Hasiči NH
červen 2020 Dětský den /Staré Hvězdlice u buněk/ Hasiči SH
červen 2020 VEPŘCUP - turnaj v malé kopané Sportovní klub
4. - 6.7.2020 Starohvězdlické hody /náves SH/ Hasiči SH
24. - 26.7.2020 Hodové slavnosti v Nových Hvězdlicích OS Slovan, SK
srpen 2020 Ukončení prázdnin /myslivecká chata/ Myslivecké sdružení
září 2020 Loučení s létem /Staré Hvězdlice u buněk/ Hasiči SH
září 2020 Sportovní olympiáda - hřiště Sportovní klub
řijen 2020 Drakiáda OS Slovan
říjen 2020 Podzimní dilnička OS Slovan
listopad 2020 Uspávání broučků Hasiči NH
listopad 2020 Dušičková světélka /SH u buněk/ Hasiči SH
listopad 2020 Tradiční setkání seniorů /sál KD/ Kulturní komise
listopad 2020 Sousedské posezení v přísálí KD Hasiči NH
29. listopad 2020 Rozsvěcení vánočního stromu /náves NH/ KuKo, hasiči NH, OS Slovan
prosinec 2020 Rozsvícení vánočního stromu ve SH Hasiči SH
prosinec 2020 SNĚHULACUP - turnaj v malé kopané /hřiště SK/ Sportovní klub
25.12.2020 Turnaj v nohejbale /tělocvična/ Sportovní klub

Kulturní kalendář bude čtvrtletně upřesňován a doplňován.

Zkratky

NH - Nové Hvězdlice
SH - Staré Hvězdlice
OS - občanské sdružení
SK - sportovní klub
KD - kulturní dům
KuKo - kulturní komise