E-podatelna

Na základě nařízení vlády 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, zřizuje Městys Hvězdlice elektronickou podatelnu pro příjem podání učiněných v elektronické podobě.

Způsoby podání:

Pomocí e-mailu na adresu: ouhvezdlice@infos.cz
Akceptovatelné formáty datových zpráv: txt, rtf, pdf, html, jpg, bmp, gif, tif

Na nosiči dat (CD-ROM, USB flashdisk) podaném poštou nebo osobně na adresu Úřadu městyse Hvězdlice:

Nové Hvězdlice 72
Hvězdlice
683 41