Úvod

Vážení návštěvníci, vítejte na webových stránkách Městysu Hvězdlice.

Aktuální informace


Nohejbal

SK Hvězdlice, spolek, pořádá netradičně v sobotu 28.12.2019 od 9 hod. v tělocvičně vánoční turnaj družstev v nohejbalu, podrobnosti na plakátu.


Sněhulacup

SK Hvězdlice, spolek, pořádá v sobotu 7.12.2019 od 9 hod. na malém hřišti 19. ročník turnaje v malé kopané, podrobnosti na plakátu.


Mikuláš

Milé děti, přijďte ve čtvrtek 5. prosince 2019 do kostela ve Hvězdlicích v 17 hodin na setkání s Mikulášem a andělem, podrobnosti na plakátu.


UPOZORNĚNÍ E.ON - Ořez dřevin

UPOZORNĚNÍ E.ON - Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí a pozemků - Ořez dřevin, podrobnosti na letáku.


Projekt: Zdokonalení řidičských schopností strojníků jednotky požární ochrany, kategorie JPO III, městys Hvězdlice

Projekt na zdokonalení odborných schopností řidičů při řízení nákladních hasičských vozidel je spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 18.000 Kč.

JMK


Projekt: Vybavení jednotky JSDH Hvězdlice v roce 2019

Jednotka JSDH Hvězdlice byla vybavena v roce 2019 radiostanicí, nabíjecími svítilnami, teleskopickým žebříkem, hadicemi a vyprošťovacím nářadím v celkové částce 107 tis. Kč.

Tuto akci spolufinancoval Jihomoravský kraj částkou 70 tis. Kč.

JMK


Projekt: Sociální byty na parc. č. 232, Nové Hvězdlice

Projekt Sociální byty na parc. č. 232, Nové Hvězdlice, registrační číslo projektu CZ. 06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009305 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vybudovat 7 sociálních nájemních bytů pro osoby v bytové nouzi a řešit tak problém neexistence nájemních sociálních bytů ve vlastnictví Městyse Hvězdlice.

EU-MPMR


Charita Hodonín

Charita Hodonín informuje viz letáček.


Výsledky letošního 2. ročníku koštu pálenek

Výsledky 2019 - švestka, Výsledky 2019 - meruňka, Výsledky 2019 - ostatní


Charita Vyškov

Charita Vyškov, informační leták v příloze.


6. informační zpravodaj SO Mezihoří

6. informační zpravodaj SO Mezihoří.


Poděkování za tříkrálovou sbírku

Vážení spoluobčané. Minulý víkend proběhla v obou částech obce tříkrálová sbírka pořádaná českou katolickou charitou. Podrobnosti najdete v přiloženém poděkování.


5. informační zpravodaj SO Mezihoří

5. informační zpravodaj SO Mezihoří.


CETIN - Informace

Vyžádejte si zdarma "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí". Podrobnosti v letáku.


Upozorňujeme občany, především seniory, na pochybné podomní prodejce. Žádáme Vás o zvýšenou opatrnost. Nepouštějte do svých domovů cizí osoby a v případě, že zaznamenáte podomní prodej, prodejce upozorněte na skutečnost, že podomní prodej je ve Hvězdlicích ZAKÁZÁN! Nařízení městyse č.1/2013 - Tržní řád


Krizport - informace

Informace o podmínkách příležitostného prodeje lihovin na kulturních a sportovních akcích a podmínkách pěstitelského pálení. Více na: http://krizport.firebrno.cz/aktualni-situace/all-informace-k-vyskytu-alkoholu-s-obsahem-methanolu-v-jmk


Videogalerie

- aktualizace - Videogalerie - Hvězdlice - jaro 2014


Kniha Hvězdlice

Kniha Hvězdlice V rámci výročí 750 let od první písemné zmínky o Hvězdlicích byla vydána kniha - Hvězdlice. Zájemci si tuto knihu mohou zakoupit na úřadu městyse nebo jim po domluvě může být zaslána. Cena knihy je 400,- Kč.


Oprava kostela ve Starých Hvězdlicích

V současné době probíhá oprava kostela ve Starých Hvězdlicích, bližší informace o probíhající opravě naleznete pod položkou Aktuální akce nebo na adrese: http://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=546&blog_date=201.