Úvod

Vážení návštěvníci, vítejte na webových stránkách Městysu Hvězdlice.

Aktuální informace


Antigenní odběrové místo v Brankovicích

Antigenní odběrové místo v Brankovicích, podrobnosti na letáku.


Informace k Tříkrálové sbírce v roce 2021

10.1. aktuální informace k Tříkrálové sbírce na letáku,
Informace k Tříkrálové sbírce v roce 2021, podrobnosti na letáku.


9. informační zpravodaj Mezihoří

9. informační zpravodaj Mezihoří.


Změna provozní doby pošty v Nových Hvězdlicích

Změna provozní doby pošty v Nových Hvězdlicích od 1.4., podrobnosti na letáku.


Aktualizace aplikace - Česká obec

Aktualizace aplikace - Česká obec.


Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka 2020 ve Hvězdlicích: V neděli 5. 1. 2020 se uskutečnila tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Českou katolickou charitou. Letošní výtěžek, který přispěje na charitativní projekty v našem regionu činí 18.500 Kč. V Nových Hvězdlicích to bylo 12.900 Kč, ve Starých Hvězdlicích 5.600 Kč. Organizátoři sbírky děkují všem za přijetí a za finanční příspěvek.


8. informační zpravodaj SO Mezihoří

8. informační zpravodaj SO Mezihoří.


UPOZORNĚNÍ E.ON - Ořez dřevin

UPOZORNĚNÍ E.ON - Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí a pozemků - Ořez dřevin, podrobnosti na letáku.


Charita Hodonín

Charita Hodonín informuje viz letáček.


Výsledky letošního 2. ročníku koštu pálenek

Výsledky 2019 - švestka, Výsledky 2019 - meruňka, Výsledky 2019 - ostatní


Charita Vyškov

Charita Vyškov, informační leták v příloze.


6. informační zpravodaj SO Mezihoří

6. informační zpravodaj SO Mezihoří.


Poděkování za tříkrálovou sbírku

Vážení spoluobčané. Minulý víkend proběhla v obou částech obce tříkrálová sbírka pořádaná českou katolickou charitou. Podrobnosti najdete v přiloženém poděkování.


5. informační zpravodaj SO Mezihoří

5. informační zpravodaj SO Mezihoří.


CETIN - Informace

Vyžádejte si zdarma "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí". Podrobnosti v letáku.


Upozorňujeme občany, především seniory, na pochybné podomní prodejce. Žádáme Vás o zvýšenou opatrnost. Nepouštějte do svých domovů cizí osoby a v případě, že zaznamenáte podomní prodej, prodejce upozorněte na skutečnost, že podomní prodej je ve Hvězdlicích ZAKÁZÁN! Nařízení městyse č.1/2013 - Tržní řád


Krizport - informace

Informace o podmínkách příležitostného prodeje lihovin na kulturních a sportovních akcích a podmínkách pěstitelského pálení. Více na: http://krizport.firebrno.cz/aktualni-situace/all-informace-k-vyskytu-alkoholu-s-obsahem-methanolu-v-jmk


Videogalerie

- aktualizace - Videogalerie - Hvězdlice - jaro 2014


Kniha Hvězdlice

Kniha Hvězdlice V rámci výročí 750 let od první písemné zmínky o Hvězdlicích byla vydána kniha - Hvězdlice. Zájemci si tuto knihu mohou zakoupit na úřadu městyse nebo jim po domluvě může být zaslána. Cena knihy je 400,- Kč.


Oprava kostela ve Starých Hvězdlicích

V současné době probíhá oprava kostela ve Starých Hvězdlicích, bližší informace o probíhající opravě naleznete pod položkou Aktuální akce nebo na adrese: http://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=546&blog_date=201.