Úvod

Vážení návštěvníci, vítejte na webových stránkách Městysu Hvězdlice.

Aktuální informace


Dětský karneval

Pozvánka na dětský karneval 22.2.2020 ve Hvězdlicích, podrobnosti na plakátu.


MUDr. Fialová - dovolená 17.2. - 21.2.

MUDr. Fialová - dovolená 17.2. - 21.2., zastupuje MUDr. Gardavský dle rozpisu.


Změna provozní doby pošty v Nových Hvězdlicích

Změna provozní doby pošty v Nových Hvězdlicích 3.2.2020 - 28.2.2020, podrobnosti na letáku.


3. Hvězdlický košt pálenek

SK Hvězdlice, spolek, pořádá v přísálí KD Hvězdlice v sobotu 29.2.2020 od 14 hod. 3. Hvězdlický košt pálenek,
podrobnosti na plakátu.


Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka 2020 ve Hvězdlicích: V neděli 5. 1. 2020 se uskutečnila tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Českou katolickou charitou. Letošní výtěžek, který přispěje na charitativní projekty v našem regionu činí 18.500 Kč. V Nových Hvězdlicích to bylo 12.900 Kč, ve Starých Hvězdlicích 5.600 Kč. Organizátoři sbírky děkují všem za přijetí a za finanční příspěvek.


8. informační zpravodaj SO Mezihoří

8. informační zpravodaj SO Mezihoří.


UPOZORNĚNÍ E.ON - Ořez dřevin

UPOZORNĚNÍ E.ON - Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí a pozemků - Ořez dřevin, podrobnosti na letáku.


Projekt: Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Hvězdlice

Nový dopravní automobil v celkové pořizovací ceně 1.596.595 Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Hvězdlice byl spolufinancován z prostředků:
1) Ministerstva vnitra V-GŘ HZS ČR ve výši 450.000 Kč
2) Jihomoravského kraje Brno ve výši 300.000 Kč

JMKMVČR


Projekt: Zdokonalení řidičských schopností strojníků jednotky požární ochrany, kategorie JPO III, městys Hvězdlice

Projekt na zdokonalení odborných schopností řidičů při řízení nákladních hasičských vozidel je spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 18.000 Kč.

JMK


Projekt: Vybavení jednotky JSDH Hvězdlice v roce 2019

Jednotka JSDH Hvězdlice byla vybavena v roce 2019 radiostanicí, nabíjecími svítilnami, teleskopickým žebříkem, hadicemi a vyprošťovacím nářadím v celkové částce 107 tis. Kč.

Tuto akci spolufinancoval Jihomoravský kraj částkou 70 tis. Kč.

JMK


Projekt: Sociální byty na parc. č. 232, Nové Hvězdlice

Projekt Sociální byty na parc. č. 232, Nové Hvězdlice, registrační číslo projektu CZ. 06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009305 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vybudovat 7 sociálních nájemních bytů pro osoby v bytové nouzi a řešit tak problém neexistence nájemních sociálních bytů ve vlastnictví Městyse Hvězdlice.

EU-MPMR


Charita Hodonín

Charita Hodonín informuje viz letáček.


Výsledky letošního 2. ročníku koštu pálenek

Výsledky 2019 - švestka, Výsledky 2019 - meruňka, Výsledky 2019 - ostatní


Charita Vyškov

Charita Vyškov, informační leták v příloze.


6. informační zpravodaj SO Mezihoří

6. informační zpravodaj SO Mezihoří.


Poděkování za tříkrálovou sbírku

Vážení spoluobčané. Minulý víkend proběhla v obou částech obce tříkrálová sbírka pořádaná českou katolickou charitou. Podrobnosti najdete v přiloženém poděkování.


5. informační zpravodaj SO Mezihoří

5. informační zpravodaj SO Mezihoří.


CETIN - Informace

Vyžádejte si zdarma "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí". Podrobnosti v letáku.


Upozorňujeme občany, především seniory, na pochybné podomní prodejce. Žádáme Vás o zvýšenou opatrnost. Nepouštějte do svých domovů cizí osoby a v případě, že zaznamenáte podomní prodej, prodejce upozorněte na skutečnost, že podomní prodej je ve Hvězdlicích ZAKÁZÁN! Nařízení městyse č.1/2013 - Tržní řád


Krizport - informace

Informace o podmínkách příležitostného prodeje lihovin na kulturních a sportovních akcích a podmínkách pěstitelského pálení. Více na: http://krizport.firebrno.cz/aktualni-situace/all-informace-k-vyskytu-alkoholu-s-obsahem-methanolu-v-jmk


Videogalerie

- aktualizace - Videogalerie - Hvězdlice - jaro 2014


Kniha Hvězdlice

Kniha Hvězdlice V rámci výročí 750 let od první písemné zmínky o Hvězdlicích byla vydána kniha - Hvězdlice. Zájemci si tuto knihu mohou zakoupit na úřadu městyse nebo jim po domluvě může být zaslána. Cena knihy je 400,- Kč.


Oprava kostela ve Starých Hvězdlicích

V současné době probíhá oprava kostela ve Starých Hvězdlicích, bližší informace o probíhající opravě naleznete pod položkou Aktuální akce nebo na adrese: http://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=546&blog_date=201.